Գործի համարը:
ԱՎԴ/0009/01/18
Դիմող / մեղադրյալ
Անուն:
Հովհաննես
Ազգանուն:
Մովսիսյան
Հայրանուն:
Անուն:
Արմեն
Ազգանուն:
Արսենյան
Հայրանուն:
Դատական ակտի ընդունման ամսաթիվը:
22.12.2023
Միջազգային փաստաթղթեր:
<Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին> եվրոպական կոնվենցիա (ՄԻԵԿ), ՄԻԵԿ հոդված 3. Խոշտանգումների արգելում, ՄԻԵԿ հոդված 7. Պատիժ` բացառապես օրենքի հիման վրա
ՀՀ Սահմանադրություն:
Հոդված 6.
ՀՀ Քրեական օրենսգիրք:
Հոդված 1. Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսդրությունը, Հոդված 75. Քրեական պատասխանատվությունից ազատելը վաղեմության ժամկետն անցնելու հետևանքով

Հայաստանի Հանրապետության Վճռաբեկ դատարանի վեբկայքի ստեղծումն իրականացվել է «Աջակցություն քրեական արդարադատության բարեփոխումներին և եվրոպական չափանիշների կիրառման ներդաշնակեցումը Հայաստանում» ծրագրի աջակցության շրջանակներում, որը համաֆինանսավորվում է Եվրոպական միության և Եվրոպայի խորհրդի կողմից: Սույն վեբկայքում ներկայացված բովանդակությունը և տեսակետները որևէ կերպ չեն արտահայտում Եվրոպական միության և Եվրոպայի խորհրդի պաշտոնական տեսակետները: