«ԴԱՏԱԿԱՆ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆ» ԳԻՏԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ԱՄՍԱԳԻՐ

  1997 թվականից ի վեր, Հայաստանի Հանրապետության   Վճռաբեկ   դատարանի   և «Հայաստանի Հանրապետության դատավորների միություն» հասարակական կազմակերպության համատեղ ջանքերով, հրատարակվում է «Դատական իշխանություն» (նախկինում` «Օրինաթերթ») գիտամեթոդական ամսագիրը։ Իրավական ուղղվածություն   ունեցող   պարբերականներից «Դատական իշխանություն» ամսագիրն առաջինն էր, որն անդրադարձավ Հայաստանի Հանրապետության դատական պրակտիկային:

  2004  թվականից «Դատական իշխանություն» ամսագիրն ընդգրկվել է թեկնածուական ատենախոսությունների արդյունքների տպագրման համար ընդունելի ամսագրերի՝ Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն որակավորման հանձնաժողովի հաստատած ցանկում։

 «Դատական իշխանություն» ամսագիրը լույս է տեսնում կայուն պարբերականությամբ՝ տարեկան առնվազն չորս անգամ: Ամսագրում հրատարակվում են ինչպես իրավաբան-գիտնականների, այնպես էլ պրակտիկ իրավաբանների գիտական հոդվածները։ «Դատական իշխանություն» ամսագիրն այն եզակի ամսագրերից է, որում Հայաստանի Հանրապետության դատավորներն իրենց գիտական հրապարակումներով անդրադառնում են իրավունքի տարբեր ճյուղերի տեսական և գործնական հիմնախնդիրներին: Ամսագրում պարբերաբար ներկայացվում են Հայաստանի Հանրապետության Վճռաբեկ դատարանի քրեական, քաղաքացիական, վարչական և հակակոռուպցիոն պալատների նախադեպային որոշումները, որոնք կարևոր նշանակություն ունեն Հայաստանի Հանրապետության իրավակիրառ պրակտիկայի միասնականությունն ապահովելու համար:

ԽՈՐՀՐԴԻ ԱՆԴԱՄՆԵՐ

ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

 

 

ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ

Արման ՄԿՐՏՈՒՄՅԱՆ – ՀՀ վաստակավոր իրավաբան, իրավաբանական գիտությունների դոկտոր

ԽՈՐՀՐԴԻ ԱՆԴԱՄՆԵՐ

Լիլիթ ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ – ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի նախագահ, ՀՀ վաստակավոր իրավաբան,

իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

Արման ԴԻԼԱՆՅԱՆ – ՀՀ Սահմանադրական դատարանի նախագահ, իրավաբանական

գիտությունների թեկնածու

Երվանդ ԽՈՒՆԴԿԱՐՅԱՆ – ՀՀ Սահմանադրական դատարանի դատավոր, ՀՀ վաստակավոր

իրավաբան

Ռուզաննա ՀԱԿՈԲՅԱՆ – ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի վարչական պալատի նախագահի ժամանակավոր

պաշտոնակատար

Լիանա ՀԱԿՈԲՅԱՆ – ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի վարչական պալատի դատավոր, իրավաբանական

գիտությունների թեկնածու

Համլետ ԱՍԱՏՐՅԱՆ - ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի քրեական պալատի նախագահ

Սերժիկ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ – ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի քրեական պալատի դատավոր, ՀՀ վաստակավոր

իրավաբան, իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

Ելիզավետա ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ – ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի քրեական պալատի դատավոր,

իրավաբանական գիտությունների թեկնածու

Նորա ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ – ՀՀ վերաքննիչ քաղաքացիական դատարանի դատավոր, իրավաբանական

գիտությունների թեկնածու

Գոռ ԹՈՐՈՍՅԱՆ – ՀՀ վերաքննիչ քաղաքացիական դատարանի դատավոր, իրավաբանական

գիտությունների թեկնածու

Արշակ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ – ՀՀ վերաքննիչ քրեական դատարանի դատավոր, իրավաբանական

գիտությունների թեկնածու

Կարեն ԶԱՐԻԿՅԱՆ – ՀՀ վարչական դատարանի դատավոր, իրավաբանական գիտությունների

թեկնածու

Սերգեյ ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ – ՀՀ արդարադատության ակադեմիայի ռեկտոր, իրավաբանական

գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

Վահե ԵՆԳԻԲԱՐՅԱՆ – ԵՊՀ քրեական դատավարության և կրիմինալիստիկայի ամբիոնի

պրոֆեսոր, իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

Վահե ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ – ԵՊՀ քաղաքացիական դատավարության ամբիոնի վարիչ,

իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

2018 թվականից առ այսօր ամսագրի գլխավոր խմբագիրը Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր իրավաբան, ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետի քրեական դատավարության և կրիմինալիստիկայի ամբիոնի պրոֆեսոր,   իրավաբանական   գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Վահե Ենգիբարյանն է։

Ի ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԻ

«Դատական իշխանություն» պարբերականը լույս է տեսնում տարեկան առնվազն վեց անգամ:

Հոդվածը տպագրության է ընդունվում միայն գրավոր կարծիքի կամ երաշխավորության առկայության դեպքում:

 

 

«Դատական իշխանություն» պարբերականում տպագրության ներկայացվող հոդվածների տեխնիկական պահանջները.

- հոդվածի սկզբում դրվում է վերնագիրը (գլխատառերով),

- հաջորդ տողում՝ հեղինակի անուն-ազգանունը, հեղինակի գիտական աստիճանն ու կոչումը, աշխատանքի վայրը, պաշտոնը, հեռախոսահամարը և էլեկտրոնային փոստի անվանումը,

- տեքստի լուսանցքները. վերև՝ 25 մմ, ներքև՝ 25 մմ, աջ՝ 25 մմ, ձախ՝ 20 մմ,

- հայերեն շարվածքի տառատեսակը՝ GHEA Grapalat,

- անգլերեն շարվածքի տառատեսակը՝ GHEA Grapalat,

- ռուսերեն շարվածքի տառատեսակը՝ GHEA Grapalat,

- հիմնական տառաչափը՝ 12,

- միջտողային հեռավորությունը՝ 1.5,

- հղումները տրվում են տողատակում՝ աճման կարգով, տառաչափը՝ 10, նշվում է աղբյուրի հեղինակը (թավ), վերնագիրը, հատորը, հրատարակության տեղը, տարեթիվը (մամուլի դեպքում` նաև համարը) և էջը,

- հոդվածը կարող է ներկայացվել հայերեն, անգլերեն կամ ռուսերեն, այն պետք է ունենա մյուս երկու լեզուներով ամփոփում և երեք լեզվով մինչև 10 բանալի բառեր,

- մերժված հոդվածը չի վերադարձվում,

- հոդվածը տրամադրել էլեկտրոնային և տպագիր եղանակով:

Հայաստանի Հանրապետության Վճռաբեկ դատարանի վեբկայքի ստեղծումն իրականացվել է «Աջակցություն քրեական արդարադատության բարեփոխումներին և եվրոպական չափանիշների կիրառման ներդաշնակեցումը Հայաստանում» ծրագրի աջակցության շրջանակներում, որը համաֆինանսավորվում է Եվրոպական միության և Եվրոպայի խորհրդի կողմից: Սույն վեբկայքում ներկայացված բովանդակությունը և տեսակետները որևէ կերպ չեն արտահայտում Եվրոպական միության և Եվրոպայի խորհրդի պաշտոնական տեսակետները: