НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ «СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ»

«Դատական իշխանություն» (նախկինում` «Օրինաթերթ») գիտամեթոդական ամսագիրը հրատարակվում է Միության ստեղծման առաջին իսկ օրերից՝ 1997 թվականից: 2004 թվականից «Դատական իշխանություն» ամսագիրն ընդգրկվել է թեկնածուական ատենախոսությունների արդյունքների տպագրման համար ընդունելի ամսագրերի՝ ՀՀ բարձրագույն որակավորման հանձնաժողովի հաստատած ցանկում։ 2018 թվականից ամսագրի գլխավոր խմբագիրը ՀՀ դատավորների միության գործադիր տնօրեն, ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետի քրեական դատավարության և կրիմինալիստիկայի ամբիոնի պրոֆեսոր, իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Վահե Ենգիբարյանն է։ Ամսագրի գիտական խմբագրական խորհրդի նախագահը ՀՀ վաստակավոր իրավաբան, իրավաբանական գիտությունների դոկտոր Արման Մկրտումյանն է:

ԽՈՐՀՐԴԻ ԱՆԴԱՄՆԵՐ

Խորհրդի անդամներն են՝

 

ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի նախագահ, ՀՀ վաստակավոր իրավաբան, իրավաբանական գիտությունների դոկտոր,պրոֆեսոր Լիլիթ Թադևոսյանը (010-51-17-11, l.z.tadevosyan@gmail.com),

ՀՀ Սահմանադրական դատարանի նախագահ, իրավաբանական գիտությունների թեկնածու Արման Դիլանյանը (011-58-81-81(164), dilarmedu@yahoo.com),

ՀՀ Սահմանադրական դատարանի դատավոր, ՀՀ վաստակավոր իրավաբան Երվանդ Խունդկարյանը (010-58-81-81 (176), yervandkhundkaryan@yandex.ru),

ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի քաղաքացիական և վարչական պալատի նախագահ Ռուզաննա Հակոբյանը (010-51-17-04, RuzannaHakobyann@gmail.com),

ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի քրեական պալատի նախագահ Համլետ Ասատրյանը (010-51-15-11, hamletasatryan@rambler.ru),

ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի քրեական պալատի դատավոր, ՀՀ վաստակավոր իրավաբան, իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Սերժիկ Ավետիսյանը (010-51-17-20, avetisyanserj@mail.ru)

ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի քրեական պալատի դատավոր, իրավաբանական գիտությունների թեկնածու Ելիզավետա Դանիելյանը (010-51-17-55, judgedanielyan@gmail.com),

ՀՀ վերաքննիչ քաղաքացիական դատարանի դատավոր, իրավաբանական գիտությունների թեկնածու Նորա Կարապետյանը (010-44-84-08 (311), norakarapetyan@mail.ru),

ՀՀ վերաքննիչ քաղաքացիական դատարանի դատավոր, իրավաբանական գիտությունների թեկնածու Գոռ Թորոսյանը (010-44-84-08 (341), TGor1@yandex.ru),

ՀՀ վերաքննիչ քրեական դատարանի դատավոր, իրավաբանական գիտությունների թեկնածու Արշակ Վարդանյանը (010-44-84-94(108), avardanyan1976@gmail.com),

ՀՀ վարչական դատարանի դատավոր, իրավաբանական գիտությունների թեկնածու Կարեն Զարիկյանը (010-44-71-45, karenzarikyan@gmail.com),

ՀՀ վարչական դատարանի դատավոր, իրավաբանական գիտությունների թեկնածու Լիանա Հակոբյանը (010-44-71-21(260), liana_court@mail.ru),

ՀՀ Արդարադատության ակադեմիայի ռեկտոր, իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Սերգեյ Առաքելյանը (060-46-00-87, rector@justiceacademy.am),

ՀՀ դատավորների միության գործադիր տնօրեն, ԵՊՀ քրեական դատավարության և կրիմինալիստիկայի ամբիոնի պրոֆեսոր, իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Վահե Ենգիբարյանը (010-56-99-79, vahe777@yahoo.com),

ԵՊՀ քաղաքացիական դատավարության ամբիոնի դոցենտ, իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Վահե Հովհաննիսյանը (060-71-02-44(12-44)):

Ի ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԻ

«Դատական իշխանություն» պարբերականը լույս է տեսնում տարեկան առնվազն վեց անգամ:

Հոդվածը տպագրության է ընդունվում միայն գրավոր կարծիքի կամ երաշխավորության առկայության դեպքում:

 

 

«Դատական իշխանություն» պարբերականում տպագրության ներկայացվող հոդվածների տեխնիկական պահանջները.

- հոդվածի սկզբում դրվում է վերնագիրը (գլխատառերով),

- հաջորդ տողում՝ հեղինակի անուն-ազգանունը, հեղինակի գիտական աստիճանն ու կոչումը, աշխատանքի վայրը, պաշտոնը, հեռախոսահամարը և էլեկտրոնային փոստի անվանումը,

- տեքստի լուսանցքները. վերև՝ 25 մմ, ներքև՝ 25 մմ, աջ՝ 25 մմ, ձախ՝ 20 մմ,

- հայերեն շարվածքի տառատեսակը՝ GHEA Grapalat,

- անգլերեն շարվածքի տառատեսակը՝ GHEA Grapalat,

- ռուսերեն շարվածքի տառատեսակը՝ GHEA Grapalat,

- հիմնական տառաչափը՝ 12,

- միջտողային հեռավորությունը՝ 1.5,

- հղումները տրվում են տողատակում՝ աճման կարգով, տառաչափը՝ 10, նշվում է աղբյուրի հեղինակը (թավ), վերնագիրը, հատորը, հրատարակության տեղը, տարեթիվը (մամուլի դեպքում` նաև համարը) և էջը,

- հոդվածը կարող է ներկայացվել հայերեն, անգլերեն կամ ռուսերեն, այն պետք է ունենա մյուս երկու լեզուներով ամփոփում և երեք լեզվով մինչև 10 բանալի բառեր,

- մերժված հոդվածը չի վերադարձվում,

- հոդվածը տրամադրել էլեկտրոնային և տպագիր եղանակով:

Разработка веб-сайта Кассационного Суда Республики Армения была осуществлeна при поддержке программы Совета Европы "Поддержка реформы уголовного правосудия и гармонизация применения европейских стандартов в Армении", софинансируемой Европейским союзом и Советом Европы. Содержание и точки зрения, представленные на веб-сайте Конституционного Суда Республики Армения, ни при каких обстоятельствах не могут рассматриваться как официальные точки зрения Европейского Союза и Совета Европы.