НАУЧНЫЕ СТАТЬИ

Լիլիթ Թադևոսյան «Դատական իշխանության հանդեպ հանրային վստահության ամրապնդման հիմնահարցերը»

«Դատական իշխանություն» գիտամեթոդական ամսագիր, թիվ 4-6 (274-276), Երևան, 2022

Օքսանա Դիլբանդյան Դատարան դիմելու իրավունքի իրացման հիմախնդիրները՝ նորմատիվ իրավական ակտերի իրավաչափությունը վիճարկելու վերաբերյալ գործերով

«Դատական իշխանություն» գիտամեթոդական ամսագիր, Եր., Ապրիլ – Հունիս 2022, 47- 58

Վարազդատ Սուքիասյան Односторонняя декларация и мировое соглашение (unilateral declarations и friendly settlements) как основания исключительного пересмотра в уголовном судопроизводстве

МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО- ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ | ЕРЕВАН-2022 «Актуальные проблемы уголовного законодательства и правоприменительной практики стран-участниц СНГ»

Լիլիանա Սիսակյան «Проявление недобросовестной конкуренции в сфере использования товарных знаков»

«Դատական իշխանություն» գիտամեթոդական ամսագիր, Ապրիլ-Հունիս, 2022 թիվ 4-6 (274-276) համար, Երևան, 2021 թ․, էջ 68-76

Сержик Аветисян ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УДК: 378.1 ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ: Научно-практический журнал, М., 2022, № 10(166), с.61-70

Сержик Аветисян МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПО НОВОМУ УГОЛОВНОМУ КОДЕКСУ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

УДК 343.2(479.25) Уголовно-исполнительное право: Научный журнал. Учредитель – федеральное казенное образовательное учреждение высшего образования «Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний» (Академия ФСИН России). 2022. Т. 17(1–4), № 2 С. 221–228.

Լիլիանա Սիսակյան «Субъекты права на аудиовизуальные произведения в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Армения»

«Դատական իշխանություն» գիտամեթոդական ամսագիր, Նոյեմբեր-Դեկտեմբեր, թիվ 2021 11-12 (269-270) համար, Երևան, 2021 թ․, էջ 47-53

Մելիք Մելիքյան «Նախորդող հանցագործությունը՝ որպես փողերի լվացման համար քրեական պատասխանատվության նախապայման»

«Դատական իշխանություն» գիտամեթոդական ամսագիր, Եր., մարտ-ապրիլ 2021, էջեր 141-148

Вараздат Сукиасян Овикович ЗАЩИТА БАНКОВСКОЙ ТАЙНЫ И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ЭЛЕКТРОННЫХ КОШЕЛЬКОВ ПО УПК РА

Международная научно-практическая конференция «Научная школа уголовного процесса и криминалистики СПбГУ. Становление и развитие уголовно-процессуальных и криминалистических знаний (ΧΙΧ-ΧΧΙ века)»

Сержик Аветисян НЕКОТОРЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ УГОЛОВНОГО ПРАВА В СВЕТЕ ПРИНЯТОГО НОВОГО УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

Российско-Армянский университет, Ереван, Республика Армения Проблемы и перспективы развития государства и права в XXI веке. Материалы XII-й Международной научно-практической конференции 24-27 июня 2021 г., посвященной 15-летию Юридического факультета г. Улан-Удэ – оз. Байкал, с.5-11

Сержик Аветисян ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ РАЗБОЯ В ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ АРМЕНИИ

Международная научно-практическая конференция 28 мая 2021 г. Сборник научных трудов Научное электронное издание Москва, Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя 1 электронный оптический диск (CD-R) Текстовое электронное издание, с.29-40

Сержик Аветисян Theoretische und praktische Probleme des Sondersubjekts einer Straftat im neuen Strafkodex der Republik Armenien

Juristische Fakultät der Universität Potsdam Forschungsstelle Russisches Recht Professor Dr. Dr. h. c. Uwe Hellmann Moskauer Staatliche Juristische O.E. Kutafin-Universität Lehrstuhl für Strafrecht, Professor Dr. Dr. h. c. Alexey Rarog Verband der Kriminalisten und Kriminologen Präsident, Professor Dr. Igor Matskevich 13. Dezember 2021 10. Internationale rechtsvergleichende Konferenz

Сержик Аветисян ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА СОУЧАСТИЯ В ПРЕСТУПЛЕНИИ ПО НОВОМУ УГОЛОВНОМУ КОДЕКСУ

«Актуальные проблемы уголовного законодательства и правоприменительной практики стран-участниц СНГ», ЕРЕВАН, РАУ, 16.02.2022 /МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯФ КОНФЕРЕНЦИЯ. –Сб., мат. конф., с.4-15/

Сержик Аветисян Некоторые проблемы современного юридического образования в Республике Армения и Российской Федерации

Журнал: Пенитенциарная наука (раздел Педагогические науки), Москва, N4 (60), 2022, с. 441-449

Разработка веб-сайта Кассационного Суда Республики Армения была осуществлeна при поддержке программы Совета Европы "Поддержка реформы уголовного правосудия и гармонизация применения европейских стандартов в Армении", софинансируемой Европейским союзом и Советом Европы. Содержание и точки зрения, представленные на веб-сайте Конституционного Суда Республики Армения, ни при каких обстоятельствах не могут рассматриваться как официальные точки зрения Европейского Союза и Совета Европы.