SCIENTIFIC ARTICLES

Լիլիթ Թադևոսյան «Դատական իշխանության հանդեպ հանրային վստահության ամրապնդման հիմնահարցերը»

«Դատական իշխանություն» գիտամեթոդական ամսագիր, թիվ 4-6 (274-276), Երևան, 2022

Օքսանա Դիլբանդյան Դատարան դիմելու իրավունքի իրացման հիմախնդիրները՝ նորմատիվ իրավական ակտերի իրավաչափությունը վիճարկելու վերաբերյալ գործերով

«Դատական իշխանություն» գիտամեթոդական ամսագիր, Եր., Ապրիլ – Հունիս 2022, 47- 58

Վարազդատ Սուքիասյան Односторонняя декларация и мировое соглашение (unilateral declarations и friendly settlements) как основания исключительного пересмотра в уголовном судопроизводстве

МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО- ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ | ЕРЕВАН-2022 «Актуальные проблемы уголовного законодательства и правоприменительной практики стран-участниц СНГ»

MELIK MELIKYAN CRIMINAL LEGAL FEATURES OF CRIME PROVOCATION IN THE CONTEXT OF THE LEGAL POSITIONS EXPRESSED BY THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AND THE RA COURT OF CASSATION

ԴԱՏԱԿԱՆ Իշխանություն ՀՈՒԼԻՍ-ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ 2022 7-9 (277-279)

Լիլիանա Սիսակյան «Проявление недобросовестной конкуренции в сфере использования товарных знаков»

«Դատական իշխանություն» գիտամեթոդական ամսագիր, Ապրիլ-Հունիս, 2022 թիվ 4-6 (274-276) համար, Երևան, 2021 թ․, էջ 68-76

Serzhik Avetisyan ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УДК: 378.1 ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ: Научно-практический журнал, М., 2022, № 10(166), с.61-70

Serzhik Avetisyan МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПО НОВОМУ УГОЛОВНОМУ КОДЕКСУ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

УДК 343.2(479.25) Уголовно-исполнительное право: Научный журнал. Учредитель – федеральное казенное образовательное учреждение высшего образования «Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний» (Академия ФСИН России). 2022. Т. 17(1–4), № 2 С. 221–228.

Լիլիանա Սիսակյան «Субъекты права на аудиовизуальные произведения в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Армения»

«Դատական իշխանություն» գիտամեթոդական ամսագիր, Նոյեմբեր-Դեկտեմբեր, թիվ 2021 11-12 (269-270) համար, Երևան, 2021 թ․, էջ 47-53

Մելիք Մելիքյան «Նախորդող հանցագործությունը՝ որպես փողերի լվացման համար քրեական պատասխանատվության նախապայման»

«Դատական իշխանություն» գիտամեթոդական ամսագիր, Եր., մարտ-ապրիլ 2021, էջեր 141-148

Varazdat H. Sukiasyan PROTECTION OF BANK SECRET AND CONFIDENTIALITY OF ELECTRONIC WALLETS IN THE CRIMINAL PROCEDURE CODE OF RA

Международная научно-практическая конференция «Научная школа уголовного процесса и криминалистики СПбГУ. Становление и развитие уголовно-процессуальных и криминалистических знаний (ΧΙΧ-ΧΧΙ века)»

Serzhik Avetisyan Topical issues of bringing a special category of persons to criminal responsibility under the criminal procedure legislation of the Republic of Armenia

Պետություն և իրավունք N 2 (90) 2021 https://doi.org/10.46991/S&L/2021.90.050, Էջ 50-54

Serzhik Avetisyan SOME PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF CRIMINAL LAW IN THE LIGHT OF THE ADOPTED NEW CRIMINAL CODE OF THE REPUBLIC OF ARMENIA

Российско-Армянский университет, Ереван, Республика Армения Проблемы и перспективы развития государства и права в XXI веке. Материалы XII-й Международной научно-практической конференции 24-27 июня 2021 г., посвященной 15-летию Юридического факультета г. Улан-Удэ – оз. Байкал, с.5-11

Serzhik Avetisyan ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ РАЗБОЯ В ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ АРМЕНИИ

Международная научно-практическая конференция 28 мая 2021 г. Сборник научных трудов Научное электронное издание Москва, Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя 1 электронный оптический диск (CD-R) Текстовое электронное издание, с.29-40

Serzhik Avetisyan Theoretische und praktische Probleme des Sondersubjekts einer Straftat im neuen Strafkodex der Republik Armenien

Juristische Fakultät der Universität Potsdam Forschungsstelle Russisches Recht Professor Dr. Dr. h. c. Uwe Hellmann Moskauer Staatliche Juristische O.E. Kutafin-Universität Lehrstuhl für Strafrecht, Professor Dr. Dr. h. c. Alexey Rarog Verband der Kriminalisten und Kriminologen Präsident, Professor Dr. Igor Matskevich 13. Dezember 2021 10. Internationale rechtsvergleichende Konferenz

Serzhik Avetisyan ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА СОУЧАСТИЯ В ПРЕСТУПЛЕНИИ ПО НОВОМУ УГОЛОВНОМУ КОДЕКСУ

«Актуальные проблемы уголовного законодательства и правоприменительной практики стран-участниц СНГ», ЕРЕВАН, РАУ, 16.02.2022 /МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯФ КОНФЕРЕНЦИЯ. –Сб., мат. конф., с.4-15/

Сержик Аветисян Некоторые проблемы современного юридического образования в Республике Армения и Российской Федерации

Журнал: Пенитенциарная наука (раздел Педагогические науки), Москва, N4 (60), 2022, с. 441-449

The website development of the Court of Cassation of Armenia was supported within the Project "Supporting the criminal justice reform and harmonising the application of European standards in Armenia" co-funded by the European Union and the Council of Europe. The content and views expressed on the website of the Court of Cassation of Armenia can in no way be taken to reflect the official opinion of the European Union and the Council of Europe".