DECISIONS OF THE COURT OF CASSATION

Search for decisions that interest you

Ամսաթիվ
Գործի համար
Պալատ
Դիմող / մեղադրյալ
Հայցվոր
Պատասխանող
24.03.2023
ՏԴ/0124/01/19
Քրեական
Մատվեյ Բրուտյան
-
-
23.03.2023
ԳԴ4/0075/01/20
Քրեական
Ալբերտ Ղռեջյան
-
-
22.03.2023
ԵԴ/0137/01/22
Քրեական
Ժիրայր Բրուտյան
-
-
17.03.2023
ՇԴ/0047/01/22
Քրեական
Հայկ Հակոբյան
-
-
17.03.2023
ԼԴ/0347/02/19
Քաղաքացիական
-
«Յունիբանկ» ԲԲԸ
-
17.03.2023
ԵԱՔԴ/0235/01/17
Հակակոռուպցիոն (քրեական գործերով)
Հասմիկ Մկրտչյան
-
-
17.03.2023
ՎԴ/5312/05/17
Վարչական
-
Արա Բաղդասարյան
ՀՀ ԱՆ հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայություն
17.03.2023
ՎԴ5/0083/05/22
Վարչական
-
Լյուսյա Երանոսյան
ՀՀ արդարադատության նախարարություն
17.03.2023
ՎԴ/2078/05/19
Վարչական
-
Էդուարդ Գալոյան
ՀՀ պաշտպանության նախարարություն
17.03.2023
ՎԴ/2692/05/19
Վարչական
-
Արթուր Զախրաբեկյան
ՀՀ պաշտպանության նախարարություն
17.03.2023
ՎԴ/2132/05/19
Վարչական
-
Ստեփան Գևորգյան
ՀՀ պաշտպանության նախարարություն
17.03.2023
ՎԴ/0360/05/22
Վարչական
-
Հակոբ Հակոբյան
ՀՀ կադաստրի կոմիտե
16.03.2023
ՎԴ/6202/05/19
Վարչական
-
Սուրեն Ապրեսյան
ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե
16.03.2023
ՎԴ/2061/05/19
Վարչական
-
Նարեկ Ղամբարյան
ՀՀ պաշտպանության նախարարություն
16.03.2023
ՎԴ/13116/05/21
Վարչական
-
Հմայակ Կյատիկյան
ՀՀ ոստիկանություն
16.03.2023
ՎԴ/2256/05/19
Վարչական
-
Արսեն Աֆրիկյան
ՀՀ արդարադատության նախարարություն
13.03.2023
ԵԴ/16486/02/21
Քաղաքացիական
-
Անդրանիկ Նավոյան
Վլադիմիր Աբգարյան
10.03.2023
ԵԴ/0114/01/18
Քրեական
Բաբկեն Կարապետյան
-
-
10.03.2023
ԵԴ/15069/02/18
Քաղաքացիական
-
Ռոբերտ Ռայան Դիկի
«Թեղուտ» ՓԲԸ
10.03.2023
ԵԴ/26070/02/19
Քաղաքացիական
-
Հայկ Մարության
Սոնա Աղեկյան
10.03.2023
ԵԴ/10036/02/19
Քաղաքացիական
-
«Նաիրի Ինշուրանս» ԱՍՊԸ
Գասպար Դարբինյան
10.03.2023
ԿԴ/0013/04/18
Քաղաքացիական
-
ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե
Հայկանուշ Սարգսյան
10.03.2023
ԵԴ/0998/11/19
Քրեական
Կարինե Գասպարյան
-
-
09.03.2023
ԱՐԱԴ2/1156/02/21
Քաղաքացիական
-
«Ինգո Արմենիա» ԱՓԲԸ
Արման Սիմոնյան
07.03.2023
ՎԴ/10849/05/21
Վարչական
-
Սուսաննա Հակոբյանի, Գոռ Մնացականյանի, Կարեն Մնացականյանի, Հռիփսիմե Մնացականյանի, Նենսի Մնացականյանի և Ստեֆանի Մնացականյանի օրինական ներկայացուցիչ Հռիփսիմե Մնացականյան
Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայություն

The website development of the Court of Cassation of Armenia was supported within the Project "Supporting the criminal justice reform and harmonising the application of European standards in Armenia" co-funded by the European Union and the Council of Europe. The content and views expressed on the website of the Court of Cassation of Armenia can in no way be taken to reflect the official opinion of the European Union and the Council of Europe".