DECISIONS OF THE COURT OF CASSATION

Search for decisions that interest you

Ամսաթիվ
Գործի համար
Պալատ
Դիմող / մեղադրյալ
Հայցվոր
Պատասխանող
04.09.2023
ԵԴ/0823/11/20
Հակակոռուպցիոն (քրեական գործերով)
Արմենուհի Գևորգյան
-
-
01.09.2023
ԱՐԴ/0113/15/22
Քրեական
Արթուր Մկրտչյան
-
-
01.09.2023
ԵԿԴ/0163/01/12
Քրեական
Սամվել Դավթյան
-
-
01.09.2023
ՍԴ3/0007/01/21
Քրեական
Արսեն Աղասյան
-
-
01.09.2023
ԼԴ/1411/02/21
Քաղաքացիական
-
Արթուր Մկրտչյան
Լուսինե Մանուկյան
01.09.2023
ՇԴ/0003/09/19
Քրեական
Հայկ Կարապետյան
-
-
01.09.2023
ՎԴ2/0128/05/18
Վարչական
-
Ահարոն Հակոբյան
ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե
01.09.2023
ՎԴ/1537/05/20
Վարչական
-
Բորիս Ավագյան
ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե
01.09.2023
ՎԴ/2643/05/22
Վարչական
-
Երևանի Կենցաղային քիմիայի գործարան» ԲԲԸ
ՀՀ կադաստրի կոմիտե
01.09.2023
ՎԴ/2717/05/20
Վարչական
-
Հայկ Սուքիասյան
Երևանի քաղաքապետարան
01.09.2023
ՎԴ/3560/05/22
Վարչական
-
Սյուզաննա Գևորգյան
ՀՀ առողջապահության նախարարության Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոն
01.09.2023
ՎԴ/2805/05/19
Վարչական
-
Զաքար Բժշկյան
ՀՀ պաշտպանության նախարարություն
01.09.2023
ՎԴ/3786/05/19
Վարչական
-
Խաչատուր Լազյան
Արթուր Լազյան
ՀՀ կադաստրի կոմիտե
01.09.2023
ՎԴ/8423/05/13
Վարչական
-
ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե
«Գիմաս» ՍՊԸ
01.09.2023
ՎԴ/9919/05/16
Վարչական
-
Արմեն Նավթալյան
ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե, ՀՀ կառավարություն և Երևանի քաղաքապետարան
01.09.2023
ՎԴ/13178/05/21
Վարչական
-
«Լուսավոր Հայաստան» կուսակցություն
թիվ 23 տարածքային ընտրական հանձնաժողով
30.08.2023
ԵԴ/10002/02/19
Քաղաքացիական
-
Հակոբ Գրիգորյան
Մարինե Բաղդասարյան
30.08.2023
ԼԴ4/0403/02/19
Քաղաքացիական
-
«Հայաստանի ավտոապահովագրողների բյուրո» Հասարակական կազմակերպություն
Անդրանիկ Զաքարյան
25.08.2023
ԵԴ/0816/11/20
Քրեական
Արթուր Ղազինյան
-
-
25.08.2023
36110319 Բ-2186/21 Մ-8590/21
Քրեական
Երվանդ Կարապետյան
-
-
25.08.2023
ԵԿԴ/0244/01/17
Քրեական
Ալբերտ Բոշյան
-
-
25.08.2023
ԵԴ/0040/01/21
Քրեական
Արամ Արաբյան
-
-
25.08.2023
ԵԴ/15836/02/20
Քաղաքացիական
-
Գագիկ Խաչատրյան,Գուրգեն Խաչատրյան,Արտյոմ Խաչատրյան
ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ
Նիկոլ Փաշինյան

The website development of the Court of Cassation of Armenia was supported within the Project "Supporting the criminal justice reform and harmonising the application of European standards in Armenia" co-funded by the European Union and the Council of Europe. The content and views expressed on the website of the Court of Cassation of Armenia can in no way be taken to reflect the official opinion of the European Union and the Council of Europe".