DECISIONS OF THE COURT OF CASSATION

Search for decisions that interest you

Ամսաթիվ
Գործի համար
Պալատ
Դիմող / մեղադրյալ
Հայցվոր
Պատասխանող
19.03.2024
ՍնԴ/0163/04/22
Քաղաքացիական
-
Նարեկ Միկիչյան
-
12.03.2024
ԵԴ/17007/02/20
Քաղաքացիական
-
Եսթեր Ալեքսանյան
Սամվել Կարինյան
Վահագն Ատոմյան
Էլեն Բաղդասարյան
07.03.2024
ՍնԴ/3840/04/22
Քաղաքացիական
-
Հասմիկ Ղազարյան
-
01.03.2024
33/15.09.2021
Քրեական
Արթուր Ներկարարյան
Արսեն Մալերյան
-
-
01.03.2024
ԵԴ/0892/01/18
Քրեական
Գոռ Սիմոնյան
-
-
01.03.2024
ԿԴ/3359/02/21
Հակակոռուպցիոն (քաղաքացիական գործերով)
-
ՀՀ գլխավոր դատախազություն
ՀՀ Կոտայքի մարզպետարան
Զարիկ Գևորգյան
ՀՀ կադաստրի կոմիտե
01.03.2024
ԼԴ/0057/01/19
Հակակոռուպցիոն (քրեական գործերով)
Արմեն Նալբանդյան
-
-
01.03.2024
ՀԿԴ/0066/06/23
Հակակոռուպցիոն (քրեական գործերով)
Արամ Սուքիասյան
-
-
28.02.2024
ՍնԴ/0066/04/21
Քաղաքացիական
-
Պետական եկամուտների կոմիտե
Գայանե Հովսեփյան
26.02.2024
ԵԴ/0203/09/22
Հակակոռուպցիոն (քրեական գործերով)
-
-
-
26.02.2024
ԵԴ/0253/01/19
Հակակոռուպցիոն (քրեական գործերով)
Ռոբերտ Քոչարյան
-
-
23.02.2024
ԵԴ/17651/02/20
Քաղաքացիական
-
«Սատուրն Ակիա» ՓԲԸ
Պաշտպանության նախարարություն
23.02.2024
ԵԴ/33169/02/22
Քաղաքացիական
-
«Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան» հիմնադրամ
Արամ Միքաելյան
23.02.2024
ՍԴ2/0881/02/21
Քաղաքացիական
-
«Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ
Սուրեն Հայրապետյան
23.02.2024
ԿԴ/0053/13/23
Քրեական
Հակոբ Հովհաննիսյան
-
-
23.02.2024
ՇԴ/0021/01/20
Քրեական
Գոռ Կարախանյան
-
-
23.02.2024
ՇԴ/0001/01/19
Քրեական
Էդգար Կաժոյան
-
-
22.02.2024
ԼԴ/0004/12/22
Քրեական
Վանիկ Առուստամյան
-
-
22.02.2024
ԵԴ/0190/01/21
Քրեական
Սերժիկ Ոսկանյան
-
-
14.02.2024
ՎԴ/0446/05/22
Վարչական
-
Հովհաննես Գալստյան
ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե

The website development of the Court of Cassation of Armenia was supported within the Project "Supporting the criminal justice reform and harmonising the application of European standards in Armenia" co-funded by the European Union and the Council of Europe. The content and views expressed on the website of the Court of Cassation of Armenia can in no way be taken to reflect the official opinion of the European Union and the Council of Europe".