DECISIONS OF THE COURT OF CASSATION

Search for decisions that interest you

Ամսաթիվ
Գործի համար
Պալատ
Դիմող / մեղադրյալ
Հայցվոր
Պատասխանող
01.12.2023
ԵԴ/1264/06/21
Հակակոռուպցիոն (քրեական գործերով)
Վարդգես Չրիկյան
-
-
01.12.2023
ԵԴ/0696/01/22
Հակակոռուպցիոն (քրեական գործերով)
Արայիկ Հակոբյան
-
-
15.09.2023
48/10.06.2021
Հակակոռուպցիոն (քրեական գործերով)
Ռուբեն Խլղաթյան
-
-
07.09.2023
ԵԴ/0618/01/19
Հակակոռուպցիոն (քրեական գործերով)
Սամվել Թադևոսյան
Վիտալի Աֆյան
-
-
26.06.2023
ԵԴ/0510/01/22
Հակակոռուպցիոն (քրեական գործերով)
Վահե Մամիկոնյան
-
-
12.06.2023
ԵԴ/0455/01/20
Հակակոռուպցիոն (քրեական գործերով)
Դավիթ Գրիգորյան
Գոռ Վարդանյան
-
-
08.06.2023
ԵԴ/0510/01/22
Հակակոռուպցիոն (քրեական գործերով)
Արմեն Մանուկյան
-
-
05.05.2023
ԵԴ/1859/01/21
Հակակոռուպցիոն (քրեական գործերով)
Վարդան Ասատրյան
-
-
17.03.2023
ԵԱՔԴ/0235/01/17
Հակակոռուպցիոն (քրեական գործերով)
Հասմիկ Մկրտչյան
-
-
06.03.2023
ԵԴ/0259/01/18
Հակակոռուպցիոն (քրեական գործերով)
Մելիք Ասրյան
-
-
24.02.2023
ԵԴ/0077/06/20
Հակակոռուպցիոն (քրեական գործերով)
Դավիթ Հակոբջանյան
-
-
24.01.2023
ԵԷԴ/0129/01/17
Հակակոռուպցիոն (քրեական գործերով)
Միքայել Զադոյան
-
-
09.12.2022
ՀԿԴ/0015/01/22
Հակակոռուպցիոն (քրեական գործերով)
Ալեքսեյ Գոմցյան
-
-

The website development of the Court of Cassation of Armenia was supported within the Project "Supporting the criminal justice reform and harmonising the application of European standards in Armenia" co-funded by the European Union and the Council of Europe. The content and views expressed on the website of the Court of Cassation of Armenia can in no way be taken to reflect the official opinion of the European Union and the Council of Europe".