DECISIONS OF THE COURT OF CASSATION

Search for decisions that interest you

Ամսաթիվ
Գործի համար
Պալատ
Դիմող / մեղադրյալ
Հայցվոր
Պատասխանող
23.05.2024
ՀԿԴ/0009/15/23
Հակակոռուպցիոն (քրեական գործերով)
Էմիլ Գրիգորյան
-
-
14.05.2024
ՍԴ/0066/01/21
Հակակոռուպցիոն (քրեական գործերով)
Մխիթար Զաքարյան
-
-
23.04.2024
ԿԴ/0229/13/22
Հակակոռուպցիոն (քրեական գործերով)
Արգիշտի Մովսիսյան
-
-
23.04.2024
ՏԴ/0013/15/22
Հակակոռուպցիոն (քրեական գործերով)
Սմբատ Թովմասյան
-
-
16.04.2024
ՀԿԴ/0207/06/23
Հակակոռուպցիոն (քրեական գործերով)
Վարդան Մարտիրոսյան
-
-
15.04.2024
ԵԴ/0009/11/20
Հակակոռուպցիոն (քրեական գործերով)
Արտակ Վարոսյան
-
-
29.03.2024
ԵԴ/0763/11/19
Հակակոռուպցիոն (քրեական գործերով)
Դավիթ Գրիգորյան
-
-
29.03.2024
ԿԴ3/0032/01/19
Հակակոռուպցիոն (քրեական գործերով)
Գեղամ Գևորգյան
-
-
22.03.2024
ՀԿԴ/0054/06/23
Հակակոռուպցիոն (քրեական գործերով)
Դավիթ Խաչատրյան
-
-
21.03.2024
24/01.06.2021
Հակակոռուպցիոն (քրեական գործերով)
Գագիկ Պետրոսյան
-
-
21.03.2024
ՇԴ/0082/01/19
Հակակոռուպցիոն (քրեական գործերով)
Արտակ Գևորգյան
-
-
01.03.2024
ԼԴ/0057/01/19
Հակակոռուպցիոն (քրեական գործերով)
Արմեն Նալբանդյան
-
-
01.03.2024
ՀԿԴ/0066/06/23
Հակակոռուպցիոն (քրեական գործերով)
Արամ Սուքիասյան
-
-
26.02.2024
ԵԴ/0203/09/22
Հակակոռուպցիոն (քրեական գործերով)
-
-
-
26.02.2024
ԵԴ/0253/01/19
Հակակոռուպցիոն (քրեական գործերով)
Ռոբերտ Քոչարյան
-
-
02.02.2024
ՀԿԴ/0034/06/23
Հակակոռուպցիոն (քրեական գործերով)
Կարեն Մկրտչյան
-
-
01.12.2023
ԵԴ/1264/06/21
Հակակոռուպցիոն (քրեական գործերով)
Վարդգես Չրիկյան
-
-
01.12.2023
ԵԴ/0696/01/22
Հակակոռուպցիոն (քրեական գործերով)
Արայիկ Հակոբյան
-
-
15.09.2023
48/10.06.2021
Հակակոռուպցիոն (քրեական գործերով)
Ռուբեն Խլղաթյան
-
-
14.09.2023
ԵԴ/0206/09/22
Հակակոռուպցիոն (քրեական գործերով)
-
-
-
07.09.2023
ԵԴ/0618/01/19
Հակակոռուպցիոն (քրեական գործերով)
Սամվել Թադևոսյան
Վիտալի Աֆյան
-
-
26.06.2023
ԵԴ/0510/01/22
Հակակոռուպցիոն (քրեական գործերով)
Վահե Մամիկոնյան
-
-
12.06.2023
ԵԴ/0455/01/20
Հակակոռուպցիոն (քրեական գործերով)
Դավիթ Գրիգորյան
Գոռ Վարդանյան
-
-

The website development of the Court of Cassation of Armenia was supported within the Project "Supporting the criminal justice reform and harmonising the application of European standards in Armenia" co-funded by the European Union and the Council of Europe. The content and views expressed on the website of the Court of Cassation of Armenia can in no way be taken to reflect the official opinion of the European Union and the Council of Europe".