DECISIONS OF THE COURT OF CASSATION

Search for decisions that interest you

Ամսաթիվ
Գործի համար
Պալատ
Դիմող / մեղադրյալ
Հայցվոր
Պատասխանող
19.04.2024
ԱՎԴ4/0002/11/23
Քրեական
Կարեն Մարգարյան
-
-
01.04.2024
ԱՐԱԴ/0005/01/21
Քրեական
Օրբել Հովակիմյան
-
-
20.03.2024
ՍԴ3/0007/01/22
Քրեական
Անդրանիկ Ղազարյան
-
-
20.03.2024
393/07
Քրեական
Էսմիրալդա Տերզիկյան
-
-
01.03.2024
33/15.09.2021
Քրեական
Արթուր Ներկարարյան
Արսեն Մալերյան
-
-
01.03.2024
ԵԴ/0892/01/18
Քրեական
Գոռ Սիմոնյան
-
-
23.02.2024
ԿԴ/0053/13/23
Քրեական
Հակոբ Հովհաննիսյան
-
-
23.02.2024
ՇԴ/0021/01/20
Քրեական
Գոռ Կարախանյան
-
-
23.02.2024
ՇԴ/0001/01/19
Քրեական
Էդգար Կաժոյան
-
-
22.02.2024
ԼԴ/0004/12/22
Քրեական
Վանիկ Առուստամյան
-
-
22.02.2024
ԵԴ/0190/01/21
Քրեական
Սերժիկ Ոսկանյան
-
-
26.01.2024
ԱՐԴ1/0007/13/20
Քրեական
Ռուբեն Տոնականյան
-
-
23.01.2024
ԵԴ/1385/01/20
Քրեական
Սևակ Խոստեղյան
-
-
23.01.2024
ԱՐԴ/0106/15/22
Քրեական
Հայկազ Պողոսյան
-
-
19.01.2024
ԵԴ/0551/15/22
Քրեական
Մանիշակ Հարությունյան
-
-
19.01.2024
ԵԴ/0712/11/22
Քրեական
Արմեն Հարությունյան
Ալլա Ավետիսյան
-
-
11.01.2024
ՏԴ/0044/01/21
Քրեական
Գոռ Երեմյան
-
-
11.01.2024
ԱՐԴ/0007/15/23
Քրեական
Մանուկ Կարապետյան
-
-
11.01.2024
ԿԴ/0046/13/23
Քրեական
Մխիթար Զարգարյան
-
-
11.01.2024
ՏԴ/0119/01/21
Քրեական
Սևակ Հովհաննիսյան
-
-
10.01.2024
ԿԴ/0035/13/23
Քրեական
Միասնիկ Գեղամյան
-
-
27.12.2023
ԵԴ/0536/01/19
Քրեական
Վահե Սարգսյան
-
-
27.12.2023
ԵԴ/0089/15/23
Քրեական
Դավիթ Պողոսյան
-
-

The website development of the Court of Cassation of Armenia was supported within the Project "Supporting the criminal justice reform and harmonising the application of European standards in Armenia" co-funded by the European Union and the Council of Europe. The content and views expressed on the website of the Court of Cassation of Armenia can in no way be taken to reflect the official opinion of the European Union and the Council of Europe".