“JUDICIAL POWER” SCIENTIFIC-METHODOLOGICAL JOURNAL

  1997 թվականից ի վեր, Հայաստանի Հանրապետության   Վճռաբեկ   դատարանի   և «Հայաստանի Հանրապետության դատավորների միություն» հասարակական կազմակերպության համատեղ ջանքերով, հրատարակվում է «Դատական իշխանություն» (նախկինում` «Օրինաթերթ») գիտամեթոդական ամսագիրը։ Իրավական ուղղվածություն   ունեցող   պարբերականներից «Դատական իշխանություն» ամսագիրն առաջինն էր, որն անդրադարձավ Հայաստանի Հանրապետության դատական պրակտիկային:

  2004  թվականից «Դատական իշխանություն» ամսագիրն ընդգրկվել է թեկնածուական ատենախոսությունների արդյունքների տպագրման համար ընդունելի ամսագրերի՝ Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն որակավորման հանձնաժողովի հաստատած ցանկում։ 

 «Դատական իշխանություն» ամսագիրը լույս է տեսնում կայուն պարբերականությամբ՝ տարեկան առնվազն չորս անգամ: Ամսագրում հրատարակվում են ինչպես իրավաբան-գիտնականների, այնպես էլ պրակտիկ իրավաբանների գիտական հոդվածները։ «Դատական իշխանություն» ամսագիրն այն եզակի ամսագրերից է, որում Հայաստանի Հանրապետության դատավորներն իրենց գիտական հրապարակումներով անդրադառնում են իրավունքի տարբեր ճյուղերի տեսական և գործնական հիմնախնդիրներին: Ամսագրում պարբերաբար ներկայացվում են Հայաստանի Հանրապետության Վճռաբեկ դատարանի քրեական, քաղաքացիական, վարչական և հակակոռուպցիոն պալատների նախադեպային որոշումները, որոնք կարևոր նշանակություն ունեն Հայաստանի Հանրապետության իրավակիրառ պրակտիկայի միասնականությունն ապահովելու համար:

ԽՈՐՀՐԴԻ ԱՆԴԱՄՆԵՐ

                                                ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

 

 

ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ

Արման ՄԿՐՏՈՒՄՅԱՆ – ՀՀ վաստակավոր իրավաբան, իրավաբանական գիտությունների դոկտոր

ԽՈՐՀՐԴԻ ԱՆԴԱՄՆԵՐ

Լիլիթ ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ – ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի նախագահ, ՀՀ վաստակավոր իրավաբան,

իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

Արման ԴԻԼԱՆՅԱՆ – ՀՀ Սահմանադրական դատարանի նախագահ, իրավաբանական

գիտությունների թեկնածու

Երվանդ ԽՈՒՆԴԿԱՐՅԱՆ – ՀՀ Սահմանադրական դատարանի դատավոր, ՀՀ վաստակավոր

իրավաբան

Ռուզաննա ՀԱԿՈԲՅԱՆ – ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի վարչական պալատի նախագահի ժամանակավոր

պաշտոնակատար

Լիանա ՀԱԿՈԲՅԱՆ – ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի վարչական պալատի դատավոր, իրավաբանական

գիտությունների թեկնածու

Համլետ ԱՍԱՏՐՅԱՆ - ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի քրեական պալատի նախագահ

Սերժիկ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ – ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի քրեական պալատի դատավոր, ՀՀ վաստակավոր

իրավաբան, իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

Ելիզավետա ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ – ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի քրեական պալատի դատավոր,

իրավաբանական գիտությունների թեկնածու

Նորա ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ – ՀՀ վերաքննիչ քաղաքացիական դատարանի դատավոր, իրավաբանական

գիտությունների թեկնածու

Գոռ ԹՈՐՈՍՅԱՆ – ՀՀ վերաքննիչ քաղաքացիական դատարանի դատավոր, իրավաբանական

գիտությունների թեկնածու

Արշակ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ – ՀՀ վերաքննիչ քրեական դատարանի դատավոր, իրավաբանական

գիտությունների թեկնածու

Կարեն ԶԱՐԻԿՅԱՆ – ՀՀ վարչական դատարանի դատավոր, իրավաբանական գիտությունների

թեկնածու

Սերգեյ ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ – ՀՀ արդարադատության ակադեմիայի ռեկտոր, իրավաբանական

գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

Վահե ԵՆԳԻԲԱՐՅԱՆ – ԵՊՀ քրեական դատավարության և կրիմինալիստիկայի ամբիոնի

պրոֆեսոր, իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

Վահե ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ – ԵՊՀ քաղաքացիական դատավարության ամբիոնի վարիչ,

իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

2018 թվականից առ այսօր ամսագրի գլխավոր խմբագիրը Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր իրավաբան, ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետի քրեական դատավարության և կրիմինալիստիկայի ամբիոնի պրոֆեսոր,   իրավաբանական   գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Վահե Ենգիբարյանն է։

Ի ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԻ

«Դատական իշխանություն» պարբերականը լույս է տեսնում տարեկան առնվազն վեց անգամ:

Հոդվածը տպագրության է ընդունվում միայն գրավոր կարծիքի կամ երաշխավորության առկայության դեպքում:

 

 

«Դատական իշխանություն» պարբերականում տպագրության ներկայացվող հոդվածների տեխնիկական պահանջները.

- հոդվածի սկզբում դրվում է վերնագիրը (գլխատառերով),

- հաջորդ տողում՝ հեղինակի անուն-ազգանունը, հեղինակի գիտական աստիճանն ու կոչումը, աշխատանքի վայրը, պաշտոնը, հեռախոսահամարը և էլեկտրոնային փոստի անվանումը,

- տեքստի լուսանցքները. վերև՝ 25 մմ, ներքև՝ 25 մմ, աջ՝ 25 մմ, ձախ՝ 20 մմ,

- հայերեն շարվածքի տառատեսակը՝ GHEA Grapalat,

- անգլերեն շարվածքի տառատեսակը՝ GHEA Grapalat,

- ռուսերեն շարվածքի տառատեսակը՝ GHEA Grapalat,

- հիմնական տառաչափը՝ 12,

- միջտողային հեռավորությունը՝ 1.5,

- հղումները տրվում են տողատակում՝ աճման կարգով, տառաչափը՝ 10, նշվում է աղբյուրի հեղինակը (թավ), վերնագիրը, հատորը, հրատարակության տեղը, տարեթիվը (մամուլի դեպքում` նաև համարը) և էջը,

- հոդվածը կարող է ներկայացվել հայերեն, անգլերեն կամ ռուսերեն, այն պետք է ունենա մյուս երկու լեզուներով ամփոփում և երեք լեզվով մինչև 10 բանալի բառեր,

- մերժված հոդվածը չի վերադարձվում,

- հոդվածը տրամադրել էլեկտրոնային և տպագիր եղանակով:

The website development of the Court of Cassation of Armenia was supported within the Project "Supporting the criminal justice reform and harmonising the application of European standards in Armenia" co-funded by the European Union and the Council of Europe. The content and views expressed on the website of the Court of Cassation of Armenia can in no way be taken to reflect the official opinion of the European Union and the Council of Europe".