23.02.2024

ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՊԱԼԱՏԸ ՆԱԽԱԴԵՊԱՅԻՆ ԴԻՐՔՈՐՈՇՈՒՄ Է ՁԵՎԱՎՈՐԵԼ ԱՆՁԻ ՊԱՏՎԻՆ, ԱՐԺԱՆԱՊԱՏՎՈՒԹՅԱՆԸ ԵՎ (ԿԱՄ) ԳՈՐԾԱՐԱՐ ՀԱՄԲԱՎԻՆ ՊԱՏՃԱՌՎԱԾ ՎՆԱՍԻ ՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ԳՈՐԾԵՐՈՎ ՎՃԱՐՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ԳՈՒՄԱՐԸ ՃԻՇՏ ՀԱՇՎԱՐԿԵԼՈՒ ԵՎ ԳԱՆՁԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

23.02.2024

ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՊԱԼԱՏԸ ՆԱԽԱԴԵՊԱՅԻՆ ԴԻՐՔՈՐՈՇՈՒՄ Է ՁԵՎԱՎՈՐԵԼ ՄԻԱՑՎԱԾ ՑԱՆՑԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ՋՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԻՐԱՎԱՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԿԻՐԱՌԵԼԻ ՆՈՐՄԵՐԸ ՈՐՈՇԵԼՈՒ ԵՎ ԱՅԴ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ ԱՌԱՋԱՑՈՂ ՓԱՍՏԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԱՊԱՑՈՒՅՑՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿԻ ՄԱՍԻՆ

22.02.2024

ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՊԱԼԱՏԸ ՆԱԽԱԴԵՊԱՅԻՆ ԴԻՐՔՈՐՈՇՈՒՄ Է ՁԵՎԱՎՈՐԵԼ ՆՈՒՅՆ ԱՆՁԻ ԿՈՂՄԻՑ ՆՈՒՅՆ ՊԱՐՏԱՊԱՆԻՆ ՍՆԱՆԿ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ՆՈՒՅՆ ԴԻՄՈՒՄՈՎ ՍՆԱՆԿՈՒԹՅԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆ ԿՐԿԻՆ ԴԻՄԵԼՈՒ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

09.02.2024

ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ՊԱԼԱՏԸ ՆԱԽԱԴԵՊԱՅԻՆ ԴԻՐՔՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ Է ՁԵՎԱՎՈՐԵԼ ՀԱՆՑԱՆՔ ԿԱՏԱՐԱԾ ԼԻՆԵԼՈՒ ԱՆՄԻՋԱԿԱՆՈՐԵՆ ԾԱԳԱԾ ՀԻՄՆԱՎՈՐ ԿԱՍԿԱԾԻ ԱՌԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ ԱՆՁԻ ՁԵՐԲԱԿԱԼՄԱՆ ՀԻՄՔԵՐԻ, ԴԱՏԱՎԱՐԱԿԱՆ ԿԱՐԳԻ ԵՎ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՌՆՉՈՒԹՅԱՄԲ

08.02.2024

ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՔՐԵԱԿԱՆ ՊԱԼԱՏԸ ՆԱԽԱԴԵՊԱՅԻՆ ԴԻՐՔՈՐՈՇՈՒՄ Է ՁԵՎԱՎՈՐԵԼ ԱՊԱՑՈՒՑՈՂԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԴԱՏԱԿԱՆ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԻ ՎԱՐՈՒՅԹՈՎ ՔՆՆԻՉԻ ՄԻՋՆՈՐԴՈՒԹՅԱՆ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

01.02.2024

ԱՇԽԱՏԱԺՈՂՈՎ ՆՎԻՐՎԱԾ ՆԵՐՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿՈՒՄ ԳՈՐԾԵՐԻ ՎԵՐԱԲԱՑՄԱՆԸ

28.01.2024

THE CONGRATULATION OF THE PRESIDENT OF THE COURT OF CASSATION OF THE REPUBLIC OF ARMENIA WITH THE 32nd ANNIVERSARY OF THE ESTABLISHMENT OF THE ARMED FORCES OF ARMENIA

26.01.2024

THE PRESIDENT OF THE COURT OF CASSATION PARTICIPATED IN CEREMONIAL SESSION OF THE OPENING OF THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS JUDICIAL YEAR AND THE WORKS OF THE HIGH-LEVEL CONFERENCE

01.01.2024

CONGRATULATION LETTER OF THE PRESIDENT OF THE COURT OF CASSATION ON THE OCCASION OF THE NEW YEAR AND CHRISTMAS HOLIDAYS

21.12.2023

ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԵՎ ԵՐԵՎԱՆՈՒՄ ԵՎՐՈՊԱՅԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԻ ՓՈԽԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ԱՆՑԿԱՑՎԵԼ Է ԵՐԿՕՐՅԱ ԱՇԽԱՏԱԺՈՂՈՎ

Decisions of the Court of Cassation

23.02.2024

Քաղաքացիական

ԵԴ/17651/02/20
23.02.2024

Քաղաքացիական

ԵԴ/33169/02/22
23.02.2024

Քաղաքացիական

ՍԴ2/0881/02/21
23.02.2024

Քրեական

ԿԴ/0053/13/23
23.02.2024

Քրեական

ՇԴ/0021/01/20
23.02.2024

Քրեական

ՇԴ/0001/01/19
22.02.2024

Քրեական

ԼԴ/0004/12/22
22.02.2024

Քրեական

ԵԴ/0190/01/21
14.02.2024

Վարչական

ՎԴ/0446/05/22
14.02.2024

Վարչական

ՎԴ/2659/05/22

News


The website development of the Court of Cassation of Armenia was supported within the Project "Supporting the criminal justice reform and harmonising the application of European standards in Armenia" co-funded by the European Union and the Council of Europe. The content and views expressed on the website of the Court of Cassation of Armenia can in no way be taken to reflect the official opinion of the European Union and the Council of Europe".