DECISIONS OF THE COURT OF CASSATION

Search for decisions that interest you

Ամսաթիվ
Գործի համար
Պալատ
Դիմող / մեղադրյալ
Հայցվոր
Պատասխանող
02.10.2023
ՎԴ/8888/05/21
Վարչական
-
Ռիմա Ավետիսյան
Երևանի քաղաքապետարան
02.10.2023
ՎԴ/9371/05/18
Վարչական
-
Աշոտ Ազիզյան
ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե
02.10.2023
ՎԴ/9373/05/20
Վարչական
-
Արտակ Տոնիկյան
ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե
02.10.2023
ՎԴ/11987/05/18
Վարչական
-
Քրիստինե Հովհաննիսյան
ՀՀ կադաստրի կոմիտե
01.10.2023
ԵՄԴ/0026/01/12
Քրեական
Վարդան Մարտիրոսյան
-
-
01.10.2023
ԿԴ3/0001/11/12
Քրեական
Գրիգոր Ստեփանյան
-
-
29.09.2023
Մ-5739
Քրեական
Ներսես Կարապետյան
-
-
29.09.2023
ՍԴ/0060/01/19
Քրեական
Ալեքսանդր Բաղդագյուլյան
-
-
29.09.2023
ԵԴ/0062/06/22
Քրեական
Բորիս Բախշիյան
-
-
27.09.2023
ԱՎԴ4/0020/01/20
Քրեական
Սերգո Մկրտումյան
-
-
27.09.2023
ԿԴ2/0002/01/19
Քրեական
Նարինե Սիրեկանյան
-
-
22.09.2023
ՎԴ/2102/05/20
Վարչական
-
«Ռիո» փակ բաժնետիրական ընկերություն
Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջան
22.09.2023
ՎԴ/5248/05/22
Վարչական
-
Ավետիք Օհանյան
ՀՀ կառավարություն
22.09.2023
ՎԴ/7522/05/18
Վարչական
-
ԱՁ Ցոլակ Սալմասյան
ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե
22.09.2023
ՎԴ/11118/05/18
Վարչական
-
Աննա Խալաթյան
ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե
22.09.2023
ՎԴ/11415/05/19
Վարչական
-
Էդուարդ Սուքիասյան
ՀՀ առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմին
19.09.2023
ԵԴ/18039/02/19
Քաղաքացիական
-
Տիգրան Հովհաննիսյան
Անթրանիկ Բողոսսյան
Հայկ Մարտիրոսյան
19.09.2023
ԵԴ/20821/02/19
Քաղաքացիական
-
Հայաստանի Հանրապետություն՝ ի դեմս ՀՀ պաշտպանության նախարարության
Յակով Ասատրյան
18.09.2023
ՍնԴ/0049/02/19
Քաղաքացիական
-
Արման Թորգոմյան
Հայրապետ Թորգոմյան
«Քիմտեխ» գիտահետազոտական ինստիտուտ ՓԲԸ
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
Սերգեյ Խաչատրյան

The website development of the Court of Cassation of Armenia was supported within the Project "Supporting the criminal justice reform and harmonising the application of European standards in Armenia" co-funded by the European Union and the Council of Europe. The content and views expressed on the website of the Court of Cassation of Armenia can in no way be taken to reflect the official opinion of the European Union and the Council of Europe".