DECISIONS OF THE COURT OF CASSATION

Search for decisions that interest you

Ամսաթիվ
Գործի համար
Պալատ
Դիմող / մեղադրյալ
Հայցվոր
Պատասխանող
06.04.2023
ԼԴ/0034/13/20
Քրեական
Արտուշ Շահնազարյան
-
-
06.04.2023
ԵԴ/35653/02/19
Քաղաքացիական
-
Արմինե Դավթյան
ՀՀ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն
06.04.2023
ԵԴ/0945/04/18
Քաղաքացիական
-
Խորեն Մկրտչյան
Սամվել Մելիքյան
06.04.2023
ՍԴ/1224/02/21
Քաղաքացիական
-
Անուշավան Զախարյան
-
05.04.2023
ՏԴ/0044/01/19
Քրեական
Իվան Միխաիլով
-
-
31.03.2023
ՍԴ3/0834/02/19
Քաղաքացիական
-
«ՖԻՆՔԱ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ
Հրաչ, Սուրեն, Արաքսյա, Մուշեղ, Մելան և Հայկ Մանուչարյաններ,Սեդա Մինասյան
24.03.2023
ՏԴ/0124/01/19
Քրեական
Մատվեյ Բրուտյան
-
-
24.03.2023
ԱՎԴ/0268/02/19
Քաղաքացիական
-
Վերա Ղարիբյան
Ստեփան, Գոհար, Ժաննա, Գառնիկ, Սասուն Խաչատրյաններ
24.03.2023
ԵԴ/21807/02/20
Քաղաքացիական
-
Արմինե Շահբազյան
Գառնիկ Շահբազյան
24.03.2023
ԵՇԴ/0121/04/17
Քաղաքացիական
-
Գոհար Գևորգյան
«Գլորիա-31» ՍՊԸ
24.03.2023
ՍնԴ/1036/04/21
Քաղաքացիական
-
«Ամերիաբանկ»
Արման Մակարյան
24.03.2023
ՏԴ/2886/02/21
Քաղաքացիական
-
«ՌԵՍՈ» ապահովագրական փակ բաժնետիրական ընկերություն
Ֆինանսական համակարգի հաշտարար Վազգեն Մնացականյան
24.03.2023
ՎԴ/8759/05/19
Վարչական
-
Լուսինե Ալեքսանյան, Նարինե Բարսեղյան (Սաքեյան), Հասմիկ Վարդանյան,Գագիկ Ավետիսյան
ՀՀ արդարադատության նախարարություն
24.03.2023
ՎԴ/2010/05/19
Վարչական
-
Մանուկ Զաքարյան
ՀՀ պաշտպանության նախարարություն
24.03.2023
ՎԴ/2052/05/19
Վարչական
-
Հայկ Խաչատրյան
ՀՀ պաշտպանության նախարարություն
24.03.2023
ՎԴ/2080/05/19
Վարչական
-
Սուրեն Զաքարյան
ՀՀ պաշտպանության նախարարություն
24.03.2023
ՎԴ/2093/05/19
Վարչական
-
Սամվել Ստեփանյան
ՀՀ պաշտպանության նախարարություն
24.03.2023
ՎԴ/2099/05/19
Վարչական
-
Ռուդոլֆ Գրիգորյան
ՀՀ պաշտպանության նախարարություն
24.03.2023
ՎԴ/2148/05/19
Վարչական
-
Խաչատուր Մաղաքյան
ՀՀ պաշտպանության նախարարություն
24.03.2023
ՎԴ/3368/05/22
Վարչական
-
«Բար» ՍՊԸ
ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե
24.03.2023
ՎԴ/3654/05/19
Վարչական
-
Ազատ Մինասյան
ՀՀ պաշտպանության նախարարություն
24.03.2023
ՎԴ/4002/05/19
Վարչական
-
Արմեն Մկրտչյան
ՀՀ պաշտպանության նախարարություն
24.03.2023
ՎԴ/6160/05/19
Վարչական
-
«Պրոջեքթ Մենեջմենթ» ՍՊԸ
ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե
24.03.2023
ԵԴ/1241/01/22
Քրեական
Վասակ Գազանճյան
-
-
23.03.2023
ԳԴ4/0075/01/20
Քրեական
Ալբերտ Ղռեջյան
-
-

The website development of the Court of Cassation of Armenia was supported within the Project "Supporting the criminal justice reform and harmonising the application of European standards in Armenia" co-funded by the European Union and the Council of Europe. The content and views expressed on the website of the Court of Cassation of Armenia can in no way be taken to reflect the official opinion of the European Union and the Council of Europe".