DECISIONS OF THE COURT OF CASSATION

Search for decisions that interest you

Ամսաթիվ
Գործի համար
Պալատ
Դիմող / մեղադրյալ
Հայցվոր
Պատասխանող
29.09.2023
Մ-5739
Քրեական
Ներսես Կարապետյան
-
-
29.09.2023
ՍԴ/0060/01/19
Քրեական
Ալեքսանդր Բաղդագյուլյան
-
-
29.09.2023
ԵԴ/0062/06/22
Քրեական
Բորիս Բախշիյան
-
-
27.09.2023
ԱՎԴ4/0020/01/20
Քրեական
Սերգո Մկրտումյան
-
-
27.09.2023
ԿԴ2/0002/01/19
Քրեական
Նարինե Սիրեկանյան
-
-
19.09.2023
ԵԴ/18039/02/19
Քաղաքացիական
-
Տիգրան Հովհաննիսյան
Անթրանիկ Բողոսսյան
Հայկ Մարտիրոսյան
19.09.2023
ԵԴ/20821/02/19
Քաղաքացիական
-
Հայաստանի Հանրապետություն՝ ի դեմս ՀՀ պաշտպանության նախարարության
Յակով Ասատրյան
18.09.2023
ՍնԴ/0049/02/19
Քաղաքացիական
-
Արման Թորգոմյան
Հայրապետ Թորգոմյան
Արթուր Թորգոմյան
«Քիմտեխ» գիտահետազոտական ինստիտուտ ՓԲԸ
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
Սերգեյ Խաչատրյան
18.09.2023
ՍնԴ/0453/04/20
Քաղաքացիական
-
Տիգրան Ուստյան
Մարիաննա Ոսկանյան
15.09.2023
48/10.06.2021
Հակակոռուպցիոն (քրեական գործերով)
Ռուբեն Խլղաթյան
-
-
14.09.2023
ԵԴ/0343/01/21
Քրեական
Դավիթ Հարությունյան
-
-
08.09.2023
ԵԴ/25859/17/22
Քաղաքացիական
-
«ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ
-
08.09.2023
ԵԴ/47016/02/22
Քաղաքացիական
-
«ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ
Նոռա Գևորգյան
07.09.2023
ԵԴ/0618/01/19
Հակակոռուպցիոն (քրեական գործերով)
Սամվել Թադևոսյան
Վիտալի Աֆյանի
-
-
06.09.2023
ԵԴ/20571/02/18
Քաղաքացիական
-
Արմեն Հակոբյան
Կառլեն Կիրակոսյանի

The website development of the Court of Cassation of Armenia was supported within the Project "Supporting the criminal justice reform and harmonising the application of European standards in Armenia" co-funded by the European Union and the Council of Europe. The content and views expressed on the website of the Court of Cassation of Armenia can in no way be taken to reflect the official opinion of the European Union and the Council of Europe".