DECISIONS OF THE COURT OF CASSATION

Search for decisions that interest you

Ամսաթիվ
Գործի համար
Պալատ
Դիմող / մեղադրյալ
Հայցվոր
Պատասխանող
26.04.2024
ԼԴ/0139/01/20
Քրեական
Վիտալի Ամիրխանյան
-
-
25.04.2024
ՎԴ/4022/05/19
Վարչական
-
Սահակ Նալթակյան
ՀՀ պաշտպանության նախարարություն
25.04.2024
ՎԴ6/0311/05/23
Վարչական
-
«ԹԵՂՈՒՏ» ՓԲ ընկերություն
Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայություն
25.04.2024
ՎԴ6/0335/05/11
Վարչական
-
ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի
անհատ ձեռնարկատեր Վահան Հովհաննիսյան
25.04.2024
ՎԴ/0845/05/21
Վարչական
-
Դիանա Ջեյրանյան
Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայություն
25.04.2024
ՎԴ/4042/05/20
Վարչական
-
Աղասի Մանուկյան
ՀՀ հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայություն
25.04.2024
ՎԴ/4746/05/23
Վարչական
-
«Հայփոստ» ՓԲԸ
ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության մտավոր սեփականության գրասենյակ
23.04.2024
ԿԴ/0229/13/22
Հակակոռուպցիոն (քրեական գործերով)
Արգիշտի Մովսիսյան
-
-
23.04.2024
ՏԴ/0013/15/22
Հակակոռուպցիոն (քրեական գործերով)
Սմբատ Թովմասյան
-
-
23.04.2024
ԵԴ/8728/02/23
Քաղաքացիական
-
Մաքսիմ Դեմյանով
Դիանա Դեմյանովա
19.04.2024
ԱՎԴ4/0002/11/23
Քրեական
Կարեն Մարգարյան
-
-
19.04.2024
ԵԴ/1846/02/20
Քաղաքացիական
-
«ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲԸ
Հակոբ Սաֆարյան
Ելենա Հարությունյան
18.04.2024
ՎԴ/0982/05/22
Վարչական
-
Գայանե Մինասյան
Երևանի քաղաքապետարան
18.04.2024
ՎԴ/5468/05/21
Վարչական
-
Սուրեն Հայրապետյան
ՀՀ հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայություն
17.04.2024
ԵԴ/9658/02/21
Քաղաքացիական
-
Քրիստինե Դումանյան
Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն, ՀՀ կառավարություն
17.04.2024
ԵԿԴ/2084/02/15
Քաղաքացիական
-
Սիրվարդ Մանգասարյան
Երևան համայնք
17.04.2024
ՍնԴ/0375/04/22
Քաղաքացիական
-
Արմեն Հովհաննիսյան
-
16.04.2024
ՀԿԴ/0207/06/23
Հակակոռուպցիոն (քրեական գործերով)
Վարդան Մարտիրոսյան
-
-
16.04.2024
ԿԴ/0078/01/10
Հակակոռուպցիոն (քրեական գործերով)
Վահան Խալաֆյան
-
-
15.04.2024
ԵԴ/0009/11/20
Հակակոռուպցիոն (քրեական գործերով)
Արտակ Վարոսյան
-
-
10.04.2024
ԵԴ/17804/02/18
Քաղաքացիական
-
Պարգև Առաքելյան
Հռիփսիմե Առաքելյան
09.04.2024
ՎԴ6/0306/05/23
Վարչական
-
Արտակ Ոսկանյան
Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայություն
09.04.2024
ՎԴ/9473/05/21
Վարչական
-
Հակոբ Ումրիկյան
ՀՀ արդարադատության նախարարության քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման գործակալություն
05.04.2024
ՎԴ/1545/05/10
Վարչական
-
Ե. Նալթակյան, Յ. Նալթակյան, Տ. Նալթակյան, Ն. Նալթակյան, Խ. Նալթակյան, Ն. Առուստամյան, Ժ. Առուստամյան, Ն. Շահինյան, Ա. Շահինյան, Շ. Շահինյան, Ա. Շահինյան, Ա. Դաբաղյան, Վ. Նալթակյան, Լ. Սամսոնյան, Ա. Առուստամյան, Ն. Առուստամյան, Լ.Առուստամյան, Ռ. Աբրահամյա
ՀՀ կառավարություն

The website development of the Court of Cassation of Armenia was supported within the Project "Supporting the criminal justice reform and harmonising the application of European standards in Armenia" co-funded by the European Union and the Council of Europe. The content and views expressed on the website of the Court of Cassation of Armenia can in no way be taken to reflect the official opinion of the European Union and the Council of Europe".