DECISIONS OF THE COURT OF CASSATION

Search for decisions that interest you

Ամսաթիվ
Գործի համար
Պալատ
Դիմող / մեղադրյալ
Հայցվոր
Պատասխանող
23.02.2024
ԵԴ/33169/02/22
Քաղաքացիական
-
«Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան» հիմնադրամ
Արամ Միքաելյան
23.02.2024
ՍԴ2/0881/02/21
Քաղաքացիական
-
«Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ
Սուրեն Հայրապետյան
23.02.2024
ԿԴ/0053/13/23
Քրեական
Հակոբ Հովհաննիսյան
-
-
23.02.2024
ՇԴ/0021/01/20
Քրեական
Գոռ Կարախանյան
-
-
23.02.2024
ՇԴ/0001/01/19
Քրեական
Էդգար Կաժոյան
-
-
22.02.2024
ԼԴ/0004/12/22
Քրեական
Վանիկ Առուստամյան
-
-
22.02.2024
ԵԴ/0190/01/21
Քրեական
Սերժիկ Ոսկանյան
-
-
14.02.2024
ՎԴ/0446/05/22
Վարչական
-
Հովհաննես Գալստյան
ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե
14.02.2024
ՎԴ/2659/05/22
Վարչական
-
Խաչատուր Թումոյան
Երևանի քաղաքապետարան
14.02.2024
ՎԴ/8707/05/20
Վարչական
-
«Յունիփուլ» ՍՊԸ
ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե
09.02.2024
ԱՎԴ/4681/02/16
Քաղաքացիական
-
«ԱՐՓԱ-ԷՆԵՐԳԻԱ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն
Աշոտ Զաքարյան
09.02.2024
ՍնԴ/0994/04/21
Քաղաքացիական
-
«Ինեկոբանկ» ՓԲԸ
«Ա.Կ.Ս.-ՌՈՅԱԼ» ՍՊԸ
08.02.2024
ԵԴ/30706/02/20
Քաղաքացիական
-
Էմանուել Էմիլ Գազազ
Գայանե Կարապետյան
Երրորդ անձ «Հետաքննող լրագրողներ» հասարակական կազմակերպություն
08.02.2024
ՎԴ/8136/05/18
Վարչական
-
Ռուզաննա Ղազարյան
ՀՀ անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե
02.02.2024
ՀԿԴ/0034/06/23
Հակակոռուպցիոն (քրեական գործերով)
Կարեն Մկրտչյան
-
-
01.02.2024
ՎԴ/3558/05/20
Վարչական
-
անհատ ձեռնարկատեր Լիանա Հարությունյան
ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե
01.02.2024
ՎԴ/10054/05/20
Վարչական
-
Կամո Ավագումյան
ՀՀ կառավարություն, Երևան համայնք
01.02.2024
ՎԴ/11998/05/18
Վարչական
-
Տիգրան Ափոյան
ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե
26.01.2024
ԱՐԴ1/0007/13/20
Քրեական
Ռուբեն Տոնականյան
-
-
23.01.2024
ԵԴ/1385/01/20
Քրեական
Սևակ Խոստեղյան
-
-
23.01.2024
ԱՐԴ/0106/15/22
Քրեական
Հայկազ Պողոսյան
-
-
19.01.2024
ԵԴ/0551/15/22
Քրեական
Մանիշակ Հարությունյան
-
-
19.01.2024
ԵԴ/0712/11/22
Քրեական
Արմեն Հարությունյան
Ալլա Ավետիսյան
-
-

The website development of the Court of Cassation of Armenia was supported within the Project "Supporting the criminal justice reform and harmonising the application of European standards in Armenia" co-funded by the European Union and the Council of Europe. The content and views expressed on the website of the Court of Cassation of Armenia can in no way be taken to reflect the official opinion of the European Union and the Council of Europe".