Ծնվել է 1990 թվականին։

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ

2006 թվականի ավարտել է ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Նորատուս գյուղի թիվ 3 միջնակարգ դպրոցը։

2010 թվականին ավարտել  է ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետը՝ շնորհվել է «Իրավագիտության» բակալավրի աստիճան։

2012 թվականին ավարտել է ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետը՝ շնորհվել է «Իրավագիտության» մագիստրոսի աստիճան։

2017 թվականի նոյեմբերին ԲՈՀ-ի իրավագիտության 001 մասնագիտական խորհրդի որոշմամբ շնորհվել է իրավաբանական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան։

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՓՈՐՁ

2012 թվականից մինչև 2016 թվականն աշխատել է ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի դատավորի օգնականի պաշտոնում։

2016 թվականի սեպտեմբերի 15-ից նշանակվել է ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի դատավորի ավագ օգնականի պաշտոնում։

2019 թվականի փետրվարի 1-ից նշանակվել է ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի աշխատակազմի իրավական փորձաքննությունների ծառայության գլխավոր մասնագետի պաշտոնում։

Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի՝ 2023 թվականի մարտի 31-ի հրամանով նշանակվել է որպես ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի աշխատակազմի իրավական փորձաքննությունների ծառայության պետի պաշտոնակատար։  

2014 թվականից մինչ օրս աշխատում է Երևանի պետական համալսարանի իրավագիտության ֆակուլտետի քրեական իրավունքի ամբիոնում՝ որպես ասիստենտ։

ԱՅԼ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

2016 թվականի սեպտեմբերի 15-ին շնորհվել է Հայաստանի Հանրապետության դատական ծառայության 2-րդ դասի խորհրդականի դասային աստիճան։

 

Տիրապետում է հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն, գերմաներեն լեզուներին։

 

Ամուսնացած է, ունի մեկ զավակ։

Разработка веб-сайта Кассационного Суда Республики Армения была осуществлeна при поддержке программы Совета Европы "Поддержка реформы уголовного правосудия и гармонизация применения европейских стандартов в Армении", софинансируемой Европейским союзом и Советом Европы. Содержание и точки зрения, представленные на веб-сайте Конституционного Суда Республики Армения, ни при каких обстоятельствах не могут рассматриваться как официальные точки зрения Европейского Союза и Совета Европы.