15.05.2023

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КАССАЦИОННОГО СУДА РА ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В ВИЗИТЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ, КООРДИНИРУЮЩЕЙ РАБОТЫ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ПРИНЯТЫХ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ЕВРОПЕЙСКОЙ КОНВЕНЦИИ «О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ОСНОВНЫХ СВОБОД ЧЕЛОВЕКА»

 «Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին» եվրոպական կոնվենցիայով ստանձնած միջազգային պարտավորությունների իրականացման աշխատանքները համակարգող միջգերատեսչական հանձնաժողովի բարձրաստիճան պատվիրակության՝ Ֆրանսիայի Հանրապետության Ստրասբուրգ քաղաք կատարած աշխատանքային այցի շրջանակներում, ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի նախագահ Լիլիթ Թադևոսյանը հանդիպել է Եվրոպայի Խորհրդի գլխավոր քարտուղար Մարիյա Պեյչինովիչ Բուրիչի, Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի նախագահ Շիոֆրա Օ՛Լիրիի, Եվրոպայի Խորհրդի մարդու իրավունքների և իրավունքի գերակայության հարցերով գլխավոր տնօրեն Քրիստոս Յակումոպուլոսի, Եվրոպայի Խորհրդի Նախարարների կոմիտեի Մարդու իրավունքների հարցերով նախագահող, Լիխտենշտեյնի դեսպան Դոմենիկ Վանգերի հետ, ինչպես նաև մասնակցել «Վճիռների կատարման ինստիտուցիոնալ մակարդակի ամրապնդում» խորագրով կլոր սեղան-քննարկմանը:

 Հանդիպումների ընթացքում քննարկվել են Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի վճիռների կատարման արդյունավետության բարձրացման, նշված որորտում համագործակցության ամրապնդման և այդ նպատակով ձևավորված միջգերատեսչական հանձնաժողովի գործունեությանն առնչվող հարցեր:  

 Հանդիպումների ընթացքում ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի նախագահն ընդգծել է, որ Մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիոն համակարգի արդյունավետությունը մեծապես պայմանավորված է Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի վճիռների կատարմամբ։ ՀՀ Վճռաբեկ դատարանը, որպես օրենքի միատեսակ կիրառությունն ապահովող և իրավունքի զարգացմանը նպաստող բարձրագույն դատական ատյան,  իր գործունեության ընթացքում մշտապես կարևորել է Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի կողմից կայացված վճիռների կատարումը՝ ապահովելով այդ վճիռներով Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի արտահայտած իրավական դիրքորոշումների հարմոնիզացիան հայրենական իրավակիրառ պրակտիկայի շրջանակներում։ Ընդ որում, այդ գործընթացն ապահովվում է ոչ միայն այն գործերով, որոնցով Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը Հայաստանի վերաբերյալ վճռիներ է կայացրել, այլ նաև այն գործերով, որոնք ունեն նույնաբնույթ փաստական հանգամանքներ կամ իրավական խնդիր։ Այս առումով, Վճռաբեկ դատարանն ունի նաև կանխարգելիչ գործառույթ, ինչը նաև բխում է մարդու իրավունքների և ազատությունների հիմնարար խախտումները բացառելու վերջինիս սահմանադրական կարգավիճակից, և նպաստում է սուբսիդիար բնույթ ունեցող միջազգային դատարանի կողմից ապագայում արձանագրվող հնարավոր խախտումների դեպքերի նվազեցմանը։

 Այցի շրջանակներում, ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի նախագահ Լիլիթ Թադևոսյանը մասնակցել է նաև Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի նախադեպային իրավունքի որոնողական համակարգի (HUDOC) հայերեն տարբերակի շնորհանդեսին, որի ընթացքում միջգերատեսչական հանձնաժողովի անդամներին ներկայացվել են կայքի կառուցվածքն ու ֆունկցիոնալ հնարավորությունները։

Разработка веб-сайта Кассационного Суда Республики Армения была осуществлeна при поддержке программы Совета Европы "Поддержка реформы уголовного правосудия и гармонизация применения европейских стандартов в Армении", софинансируемой Европейским союзом и Советом Европы. Содержание и точки зрения, представленные на веб-сайте Конституционного Суда Республики Армения, ни при каких обстоятельствах не могут рассматриваться как официальные точки зрения Европейского Союза и Совета Европы.