27.06.2022

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КАССАЦИОННОГО СУДА РА ЛИЛИТ ТАДЕВОСЯН ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В ТОРЖЕСТВЕННОМ ЗАСЕДАНИИ ОТКРЫТИЯ СУДЕБНОГО ГОДА ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

Աշխատանքային այցով Ֆրանսիայի Հանրապետության Ստրասբուրգ քաղաքում գտնվող ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի նախագահ Լ.Թադևոսյանը 2022 թվականի հունիսի 24-ին մասնակցել է Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի դատական տարվա բացման հանդիսավոր նիստին ու դրան հաջորդող բարձր մակարդակի միջազգային խորհրդաժողովի աշխատանքներին:

 

Այցի ընթացքում ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի նախագահ Լ.Թադևոսյանը պաշտոնական հանդիպում է ունեցել Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի նախագահ Ռոբերտ Սպանոյի հետ։

 

Հանդես գալով ողջույնի խոսքով, նախագահ Ռ.Սպանոն շնորհակալություն է հայտնել այցի համար` կարևորելով Եվրոպական դատարանի և ազգային դատարանների միջև համագործակցության զարգացման և կայուն երկխոսության ամրապնդումը` այդ թվում Եվրոպական կոնվենցիայի 16-րդ արձանագրության շրջանակներում:

 

Հանդիպման ընթացքում ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի նախագահը ընդգծել է ազգային իրավական համակարգում միջազգային լավագույն փորձի և առաջադեմ չափանիշների արդյունավետ կենսագործման ապահովման կարևորությունը: Լ.Թադևոսյանը մասնավորապես նշել է, որ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը վաղուց արդեն դարձել է Եվրոպայի խորհրդի անդամ երկրների բարձրագույն դատական ատյանների լավագույն գործընկերը։ Որպես օրենքի միատեսակ կիրառությունն ապահովող և իրավունքի զարգացմանը նպաստող բարձրագույն դատական ատյան՝ ՀՀ Վճռաբեկ դատարանը նախադեպային բնույթի որոշումներով ապահովում է Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի իրավական դիրքորոշումների հարմոնիզացիան հայրենական իրավակիրառ պրակտիկայի շրջանակներում։

 

Խոսելով Եվրոպական կոնվենցիայի 16-րդ արձանագրության կարևորության մասին` Լ.Թադևոսյանը նշել է, որ միջազգային դատարանից խորհրդատվական կարծիք ստանալու այս կառուցակարգը արդյունավետ նոր մակարդակի բարձրացրեց ազգային բարձր դատարանների և միջազգային դատարանի միջև համագործակցությունը` հնարավորություն ընձեռելով ազգային դատարաններին իրենց ներդրումն ունենալ Եվրոպական իրավակարգի պահպանության և իրավական արժեքների ձևավորման գործում։ Ավելին, այս նոր հաղորդակցման խողովակով իրականացվող համատեղ համագործակցությունը նաև հիմք է հանդիսանում ձևավորելու նոր իրավական մշակույթ, հայեցակարգային հիմքեր հաղորդելու եվրոպական արժեքների զարգացմանը։

 

Հանդիպման ավարտին կողմերը շնորհակալություն են հայտնել բովանդակալից և կառուցողական քննարկման համար՝ երկուստեք ընդգծելով հետագա համագործակցության ամրապնդման կարևորությունը:

Разработка веб-сайта Кассационного Суда Республики Армения была осуществлeна при поддержке программы Совета Европы "Поддержка реформы уголовного правосудия и гармонизация применения европейских стандартов в Армении", софинансируемой Европейским союзом и Советом Европы. Содержание и точки зрения, представленные на веб-сайте Конституционного Суда Республики Армения, ни при каких обстоятельствах не могут рассматриваться как официальные точки зрения Европейского Союза и Совета Европы.