21.04.2023

КРУГЛЫЙ СТОЛ-ОБСУЖДЕНИЕ В КАССАЦИОННОМ СУДЕ РА

 2023 թվականի ապրիլի 20-ին ՀՀ Վճռաբեկ դատարանում կայացել է կլոր սեղան-քննարկում՝ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի դատավոր Արմեն Հարությունյանի մասնակցությամբ:

Քննարկման ընթացքում ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի նախագահ Լիլիթ Թադևոսյանը նշել է, որ ՀՀ Վճռաբեկ դատարանը բարձր է գնահատում Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի նախադեպային իրավունքի դերը հայրենական իրավունքի զարգացման գործում և առաջադեմ չափանիշների արդյունավետ կենսագործումն ազգային իրավական համակարգում:

Վճռաբեկ դատարանի նախագահը ընդգծել է, որ արդյունավետ փոխգործակցության միջավայր է ձևավորվել Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի և Եվրոպայի խորհրդի անդամ պետությունների բարձր դատարանների միջև ու այդ համատեքստում հատկապես արժեքավոր է «Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին» եվրոպական կոնվենցիային կից 16-րդ արձանագրության դրույթների կենսագործումը, որը կարևոր հարթակ է միջազգային և ազգային դատարանների համագործակցության համար:

Разработка веб-сайта Кассационного Суда Республики Армения была осуществлeна при поддержке программы Совета Европы "Поддержка реформы уголовного правосудия и гармонизация применения европейских стандартов в Армении", софинансируемой Европейским союзом и Советом Европы. Содержание и точки зрения, представленные на веб-сайте Конституционного Суда Республики Армения, ни при каких обстоятельствах не могут рассматриваться как официальные точки зрения Европейского Союза и Совета Европы.