10.05.2023

ГОР АКОПЯН НАЗНАЧЕН ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ГРАЖДАНСКОЙ ПАЛАТЫ КАССАЦИОННОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի՝ 2023 թվականի մայիսի 8-ի թիվ ՆՀ-146-Ա հրամանագրով՝ Գոռ Գագիկի Հակոբյանը նշանակվել է Հայաստանի Հանրապետության Վճռաբեկ դատարանի քաղաքացիական պալատի նախագահ։

Разработка веб-сайта Кассационного Суда Республики Армения была осуществлeна при поддержке программы Совета Европы "Поддержка реформы уголовного правосудия и гармонизация применения европейских стандартов в Армении", софинансируемой Европейским союзом и Советом Европы. Содержание и точки зрения, представленные на веб-сайте Конституционного Суда Республики Армения, ни при каких обстоятельствах не могут рассматриваться как официальные точки зрения Европейского Союза и Совета Европы.