21.12.2023

В РАМКАХ СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ КАССАЦИОННЫМ СУДОМ И ОФИСОМ СОВЕТА ЕВРОПЫ В ЕРЕВАНЕ БЫЛА ПРОВЕДЕНА ДВУХДНЕВНАЯ РАБОЧАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

  Հայաստանի Հանրապետության Վճռաբեկ դատարանի՝ Երևանում Եվրոպայի խորհրդի գրասենյակի հետ շարունակական համագործակցության շրջանակներում, սույն թվականի դեկտեմբերի 12-ին և 13-ին անցկացվել է ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի առանձին դրույթների կիրառման, ինչպես նաև Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի նախադեպային իրավունքի գործնական մի շարք հիմնահարցերին նվիրված երկօրյա աշխատաժողով, որին մասնակցել են Վճռաբեկ դատարանի քրեական պալատի նախագահը, դատավորները և աշխատակազմի ներկայացուցիչները։

  Աշխատաժողովի ընթացքում քննարկման առարկա են դարձել տնային կալանքի կիրառման առանձնահատկություններն ըստ ՄԻԵԴ նախադեպային իրավունքի և ներպետական օրենսդրության, վաղեմությունն անցած քրեական վարույթով մեղադրյալի նկատմամբ հարկադրանքի միջոց կիրառելու իրավաչափության,  իրականացվող միջամտության հիմնահարցերի վերաբերյալ ՄԻԵԴ պրակտիկան։

Разработка веб-сайта Кассационного Суда Республики Армения была осуществлeна при поддержке программы Совета Европы "Поддержка реформы уголовного правосудия и гармонизация применения европейских стандартов в Армении", софинансируемой Европейским союзом и Советом Европы. Содержание и точки зрения, представленные на веб-сайте Конституционного Суда Республики Армения, ни при каких обстоятельствах не могут рассматриваться как официальные точки зрения Европейского Союза и Совета Европы.