21.12.2023

THE TWO DAYS' WORKING MEETING WAS HELD WITHIN THE FRAMEWORK OF SUSTAINABLE COOPERATION BETWEEN THE COURT OF CASSATION AND THE COUNCIL OF EUROPE OFFICE IN YEREVAN

  Հայաստանի Հանրապետության Վճռաբեկ դատարանի՝ Երևանում Եվրոպայի խորհրդի գրասենյակի հետ շարունակական համագործակցության շրջանակներում, սույն թվականի դեկտեմբերի 12-ին և 13-ին անցկացվել է ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի առանձին դրույթների կիրառման, ինչպես նաև Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի նախադեպային իրավունքի գործնական մի շարք հիմնահարցերին նվիրված երկօրյա աշխատաժողով, որին մասնակցել են Վճռաբեկ դատարանի քրեական պալատի նախագահը, դատավորները և աշխատակազմի ներկայացուցիչները։

  Աշխատաժողովի ընթացքում քննարկման առարկա են դարձել տնային կալանքի կիրառման առանձնահատկություններն ըստ ՄԻԵԴ նախադեպային իրավունքի և ներպետական օրենսդրության, վաղեմությունն անցած քրեական վարույթով մեղադրյալի նկատմամբ հարկադրանքի միջոց կիրառելու իրավաչափության,  իրականացվող միջամտության հիմնահարցերի վերաբերյալ ՄԻԵԴ պրակտիկան։

The website development of the Court of Cassation of Armenia was supported within the Project "Supporting the criminal justice reform and harmonising the application of European standards in Armenia" co-funded by the European Union and the Council of Europe. The content and views expressed on the website of the Court of Cassation of Armenia can in no way be taken to reflect the official opinion of the European Union and the Council of Europe".