09.04.2023

CONGRATULATION LETTER OF THE PRESIDENT OF RA COURT OF CASSATION ON THE FEAST OF THE MIRACULOUS RESURRECTION OF CHRIST

    Սիրելի՜ հայրենակիցներ,         

    հարգելի՜ գործընկերներ,

Շնորհավորում եմ Հիսուս Քրիստոսի հրաշափառ Հարության տոնի առթիվ։

Ցանկանում եմ, որ Սուրբ Հարության խորհուրդը հզորություն և անսպառ ուժ տա մեր Հայրենիքին և մեր քրիստոնյա ժողովրդին։

Քրիստոս հարյավ ի մեռելոց, 

օրհնյալ է Հարությունը Քրիստոսի։

 

Հարգանքով, 

Հայաստանի Հանրապետության Վճռաբեկ դատարանի նախագահ,

Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր իրավաբան

Լիլիթ Թադևոսյան

The website development of the Court of Cassation of Armenia was supported within the Project "Supporting the criminal justice reform and harmonising the application of European standards in Armenia" co-funded by the European Union and the Council of Europe. The content and views expressed on the website of the Court of Cassation of Armenia can in no way be taken to reflect the official opinion of the European Union and the Council of Europe".