Գործի համարը:
ԱՐԱԴ/0005/01/21
Դիմող / մեղադրյալ
Անուն:
Օրբել
Ազգանուն:
Հովակիմյան
Հայրանուն:
Դատական ակտի ընդունման ամսաթիվը:
01.04.2024
ՀՀ Քրեական օրենսգիրք:
Հոդված 10. Արդարության և պատասխանատվության անհատականացման սկզբունքը, Հոդված 48. Պատժի հասկացությունը և նպատակները, Հոդված 61. Պատիժ նշանակելու ընդհանուր սկզբունքները
ՀՀ Քրեական դատավարության օրենսգիրք:
Հոդված 358. Դատավճռի օրինական, հիմնավորված և պատճառաբանված լինելը

The website development of the Court of Cassation of Armenia was supported within the Project "Supporting the criminal justice reform and harmonising the application of European standards in Armenia" co-funded by the European Union and the Council of Europe. The content and views expressed on the website of the Court of Cassation of Armenia can in no way be taken to reflect the official opinion of the European Union and the Council of Europe".