Գործի համարը:
ԵԴ/0064/01/21
Դիմող / մեղադրյալ
Անուն:
Լևոն
Ազգանուն:
Սարգսյան
Հայրանուն:
Անուն:
Սուրեն
Ազգանուն:
Ղազարյան
Հայրանուն:
Դատական ակտի ընդունման ամսաթիվը:
17.05.2024
ՀՀ Քրեական օրենսգիրք:
Հոդված 75. Քրեական պատասխանատվությունից ազատելը վաղեմության ժամկետն անցնելու հետևանքով
ՀՀ Քրեական դատավարության օրենսգիրք:
Հոդված 82. Դատական նիստի քարտուղարը, Հոդված 90. Դատավորի ինքնաբացարկը, Հոդված 12. Քրեական հետապնդումը բացառող հանգամանքները

The website development of the Court of Cassation of Armenia was supported within the Project "Supporting the criminal justice reform and harmonising the application of European standards in Armenia" co-funded by the European Union and the Council of Europe. The content and views expressed on the website of the Court of Cassation of Armenia can in no way be taken to reflect the official opinion of the European Union and the Council of Europe".