26.01.2024

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КАССАЦИОННОГО СУДА ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В ТОРЖЕСТВЕННОМ ЗАСЕДАНИИ ОТКРЫТИЯ СУДЕБНОГО ГОДА ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА И В РАБОТЕ КОНФЕРЕНЦИИ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ

  Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի նախագահ Շիոֆրա Օ՛Լիրիի հրավերով, Ֆրանսիայի Հանրապետության Ստրասբուրգ քաղաք կատարած աշխատանքային այցի շրջանակներում, Հայաստանի Հանրապետության Վճռաբեկ դատարանի նախագահ Լիլիթ Թադևոսյանը հունվարի 26-ին մասնակցել է Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի դատական տարվա բացման հանդիսավոր նիստին:

  Այցի շրջանակներում, ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի նախագահ Լ.Թադևոսյանը Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում մասնակցել է նաև «Սուբսիդիարության վերանայումը համատեղ պատասխանատվության ժամանակաշրջանում» խորագրով բարձր մակարդակի համաժողովին, որի ընթացքում քննարկման առարկա են դարձել սուբսիդիարության վրա «Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին» եվրոպական կոնվենցիային կից 15-րդ արձանագրության ազդեցությանը, սահմանադրական վերանայմանն ու իրավական պաշտպանության ներպետական միջոցների սպառմանն առնչվող հարցերը, ինչպես նաև սուբսիդիարության հիմնախնդրի վերաբերյալ ազգային դատարանների ներպետական փորձը:

Разработка веб-сайта Кассационного Суда Республики Армения была осуществлeна при поддержке программы Совета Европы "Поддержка реформы уголовного правосудия и гармонизация применения европейских стандартов в Армении", софинансируемой Европейским союзом и Советом Европы. Содержание и точки зрения, представленные на веб-сайте Конституционного Суда Республики Армения, ни при каких обстоятельствах не могут рассматриваться как официальные точки зрения Европейского Союза и Совета Европы.