26.01.2024

THE PRESIDENT OF THE COURT OF CASSATION PARTICIPATED IN CEREMONIAL SESSION OF THE OPENING OF THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS JUDICIAL YEAR AND THE WORKS OF THE HIGH-LEVEL CONFERENCE

  Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի նախագահ Շիոֆրա Օ՛Լիրիի հրավերով, Ֆրանսիայի Հանրապետության Ստրասբուրգ քաղաք կատարած աշխատանքային այցի շրջանակներում, Հայաստանի Հանրապետության Վճռաբեկ դատարանի նախագահ Լիլիթ Թադևոսյանը հունվարի 26-ին մասնակցել է Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի դատական տարվա բացման հանդիսավոր նիստին:

  Այցի շրջանակներում, ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի նախագահ Լ.Թադևոսյանը Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում մասնակցել է նաև «Սուբսիդիարության վերանայումը համատեղ պատասխանատվության ժամանակաշրջանում» խորագրով բարձր մակարդակի համաժողովին, որի ընթացքում քննարկման առարկա են դարձել սուբսիդիարության վրա «Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին» եվրոպական կոնվենցիային կից 15-րդ արձանագրության ազդեցությանը, սահմանադրական վերանայմանն ու իրավական պաշտպանության ներպետական միջոցների սպառմանն առնչվող հարցերը, ինչպես նաև սուբսիդիարության հիմնախնդրի վերաբերյալ ազգային դատարանների ներպետական փորձը:

The website development of the Court of Cassation of Armenia was supported within the Project "Supporting the criminal justice reform and harmonising the application of European standards in Armenia" co-funded by the European Union and the Council of Europe. The content and views expressed on the website of the Court of Cassation of Armenia can in no way be taken to reflect the official opinion of the European Union and the Council of Europe".