28.11.2023

CIVIL CHAMBER OF THE COURT OF CASSATION HAS FORMULATED THE PRECEDENT POSITION ON CONSIDERING THE PETITION FOR THE APPLICATION OF THE LIMITATION PERIOD WHILE FILING THE PETITION FOR PERMISSION TO AMEND THE SUBJECT AND THE BASIS OF THE CLAIM

  Վճռաբեկ դատարանը, թիվ ԵԴ/30092/02/20 քաղաքացիական, գործով Հրանտ Պապյանի կողմից ներկայացված վճռաբեկ բողոքի քննության շրջանակներում, անդրադառնալով հայցային վաղեմություն կիրառելու մասին միջնորդության քննության իրավական հնարավորության հարցին, այն դեպքում, երբ դրանից հետո ներկայացվել է հայցի առարկայի և հիմքի փոփոխություն թույլատրելու վերաբերյալ միջնորդություն, դիրքորոշում է հայտնել այն մասին, որ եթե առկա է սահմանված ժամկետում ներկայացված և´ հայցի հիմքի ու (կամ) առարկայի կամ դրանցից յուրաքանչյուրի  փոփոխություն թույլատրելու միջնորդություն, և´ հայցային վաղեմություն կիրառելու վերաբերյալ միջնորդություն, ապա դատարանները, բոլոր դեպքերում, նախ պետք լուծեն հայցի հիմքի ու (կամ) առարկայի կամ դրանցից յուրաքանչյուրի  փոփոխություն թույլատրելու հարցը՝ ապահովելով հայցվորի տնօրինչականության սկզբունքի իրագործումը, և հայցի առարկայի կամ հիմքի փոփոխությունը թույլատրելու կամ մերժելու վերաբերյալ որոշում կայացնելուց հետո նոր միայն լուծեն հայցային վաղեմություն կիրառելու մասին հարցը, եթե վերը նշված փոփոխությունը թույլատրելուց հետո ևս պատասխանողը պնդի այդ միջնորդությունը։ Ընդ որում, տվյալ դեպքում էական չէ, թե վերը նշված միջնորդություններից ժամանակագրական առումով որն է ներկայացվել ավելի վաղ։

 

Վճռաբեկ դատարանի որոշումը տե՛ս հետևյալ հղմամբ

https://www.cassationcourt.am/precedent/precedent-single-decision/civil-cases/2210

 

The website development of the Court of Cassation of Armenia was supported within the Project "Supporting the criminal justice reform and harmonising the application of European standards in Armenia" co-funded by the European Union and the Council of Europe. The content and views expressed on the website of the Court of Cassation of Armenia can in no way be taken to reflect the official opinion of the European Union and the Council of Europe".