DECISIONS OF THE COURT OF CASSATION

Search for decisions that interest you

Ամսաթիվ
Գործի համար
Պալատ
Դիմող / մեղադրյալ
Հայցվոր
Պատասխանող
29.09.2023
Մ-5739
Քրեական
Ներսես Կարապետյան
-
-
29.09.2023
ՍԴ/0060/01/19
Քրեական
Ալեքսանդր Բաղդագյուլյան
-
-
29.09.2023
ԵԴ/0062/06/22
Քրեական
Բորիս Բախշիյան
-
-
27.09.2023
ԱՎԴ4/0020/01/20
Քրեական
Սերգո Մկրտումյան
-
-
27.09.2023
ԿԴ2/0002/01/19
Քրեական
Նարինե Սիրեկանյան
-
-
14.09.2023
ԵԴ/0343/01/21
Քրեական
Դավիթ Հարությունյան
-
-
01.09.2023
ԱՐԴ/0113/15/22
Քրեական
Արթուր Մկրտչյան
-
-
01.09.2023
ԵԿԴ/0163/01/12
Քրեական
Սամվել Դավթյան
-
-
01.09.2023
ՍԴ3/0007/01/21
Քրեական
Արսեն Աղասյան
-
-
01.09.2023
ՇԴ/0003/09/19
Քրեական
Հայկ Կարապետյան
-
-
01.09.2023
ՏԴ/0117/01/11
Քրեական
Հասմիկ Հովհաննիսյան
Ծովինար Նազարյան
-
-
01.09.2023
ԵԿԴ/0184/11/11
Քրեական
Շուշանիկ Ոսկանյան
-
-
25.08.2023
ԵԴ/0816/11/20
Քրեական
Արթուր Ղազինյան
-
-
25.08.2023
36110319 Բ-2186/21 Մ-8590/21
Քրեական
Երվանդ Կարապետյան
-
-
25.08.2023
ԵԿԴ/0244/01/17
Քրեական
Ալբերտ Բոշյան
-
-
25.08.2023
ԵԴ/0040/01/21
Քրեական
Արամ Արաբյան
-
-
16.08.2023
ԿԴ3/0001/01/18
Քրեական
Արսեն Բագիրյան
-
-
09.08.2023
ԵԱՔԴ/0153/01/16
Քրեական
Ահարոն Անտոնյան
-
-
09.08.2023
ԱՐԱԴ/0041/01/21
Քրեական
Նաիրի Կիրակոսյան
-
-
09.08.2023
ԵԴ1/0138/06/23
Քրեական
Ազգուշ Մարտիրոսյան
-
-
03.08.2023
ԵԴ/0041/01/19
Քրեական
Եղիշե Հակոբյան
-
-
03.08.2023
ԵԴ/0166/11/23
Քրեական
Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության ներկայացուցիչ Անի Զոհրաբյան
-
-
28.07.2023
ՏԴ/0009/11/20
Քրեական
Ռոբերտ Սիմոնյան
-
-
21.07.2023
ԵԿԴ/0088/01/08
Քրեական
Մելիք Գրիգորյան
-
-

The website development of the Court of Cassation of Armenia was supported within the Project "Supporting the criminal justice reform and harmonising the application of European standards in Armenia" co-funded by the European Union and the Council of Europe. The content and views expressed on the website of the Court of Cassation of Armenia can in no way be taken to reflect the official opinion of the European Union and the Council of Europe".